به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از خبرگزاری برنا؛ جامعه ایرانی به شدت از گفتار صحیح فاصله گرفته است . احترام ها از گفتمان شهروندان ایرانی دور شده و به راحتی آب خوردن افراد به یکدیگر توهین های ناپسند می کنند. زنگ خطر ماجرا آنجاست که این گفتار نادرست دیگر میان چیدمان کلمات افراد فریخته هم جای گرفته است . حال سوال اینجاست که چه عواملی دست به دست یکدیگر داده است که صحبت کردن پسندیده از جامعه دور شده است و چه خطراتی آینده  اجتماعی مردمان ایران  را با چنین گفتار هایی تهدید می کند.

در خصوص این بحران جدی جامعه ایرانی که هرروز هم پررنگ تر می شود و توجه به آن لا به لای مشکلات و معضلات دیگر کمرنگ است با مصطفی اقلیما ،پدر مددکاری اجتماعی کشور به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

دکتر اقلیما درباره واژه فرهنگ گفتار و عدم رعایت ادبیات مناسب  در محاورات افراد  جامعه به خبرنگار اجتماعی برنا گفت : یک زمانی بود وقتی شما با یک معلم صحبت می کردید تمام گفتار و کردار یک معلم آموزش دیده و متبحر را از خود به نمایش می گذاشت و زمانی که به بازار رفته و خرید می کردید رفتار ها و سکنات یک بازاری را از کسبه می دیدید، همینطور زمانی که با رئیس دانشگاه صحبت می کردید تمام جلوه گری های مناسب یک رئیس مرکز آموزش را از او دریافت می کردید . هر کس در جایگاه اجتماعی خود قرار داشت و لحن گفتارش مناسب جایگاه خود بود.امروزه همه چیز بهم ریخته است. یک  استاد رفتاری از  خود نشان میدهد  که یک راننده مسافر کش ، وقتی معلمی به شاگردش بی احترامی می کند ، وقتی یک مدیری به کارمند خود زمانی که خلافی میکند توهین و ناسزا می گوید، در همچون جامعه ای شاگردان و کودکان هم  آن رفتارها را الگو قرار داده و بر اساس اینکه هر که بلند تر حرف بزند حرف درست از آن اوست تربیت می یابد .

وی با اشاره به  اینکه وقتی  در دادگاه قاضی بر سر متهم فریاد میزند ، در مدرسه معلم  بر سر فرزند، در خانه شوهر برای زن، در اداره رئیس بر سرکارمند و … ریشه همه این فریادها در فشارهای اقتصادی و اجتماعی است که بر سطح روابط فرهنگی افراد اجتماع تاثیر میگذارد گفت : وقتی یک کارمند اداره به دلیل بازدهی نامناسب حقوقی خود در گذران زندگی خود مجبور می شود به مشاغلی بپردازد که  تاثیر روابطی آن شغل ناخود آگاه در او پرورش میابد و در مقابل هر حرفی عنان از کف داده و عصبانی می شود و نتیجه آن هم معلوم است : نزاع خیابانی ، اختلافات خانوادگی، افسردگی ، بیماریهایی با ریشه های عصبی و، پرخاش و…

نکته دیگر اینکه ،هنوز درک این مسئله که افراد را باید برحسب اشتباهاتشان تنبیه و مورد خطاب لازم آن اشتباه قرار دهیم تعریف نشده است ، کسی که دزدی می کند اول باید علت اینکه چرا این کار را انجام داده را بدانیم و بعد مجازاتش کنیم. متاسفانه ما سیستم مناسب اجرائی  برای پاسخگویی به اتهاماتمان نداریم هر کسی هر کاری دلش می خواهد می کند .

مصطفی اقلیما چنین ادامه داد  : دولت باید برنامه مناسب را برای انتخاب اشخاص در پست های آموزشی و وزارتی ، اداری و …قرار دهد به طوری که هر کدام تخصص انجام امور مربوط به آن جایگاه را داشته باشد . سیستم های اشتباه  موجب شده هر کس هر طور می خواهد رفتار کند و هیچ نهاد و سازمانی در صدد نیست که رسیدگی بکند . در حمله به نیشابور اطرافیان تیمور لنگ گفتند که نیشابور را آتش بزنیم ، تیمور لنگ گفت آتش نزنید جایگاه افراد را عوض بکنید . پزشک را جای حسابدار بگذارید ، آشپز را جارچی کنید ، معمار را مدیر کنید خود به خود آن شهر از بین می رود درست هم همینطور شد. به طور مثال ؛ امروزه روانشناسان ما بیکارند برای همین بر سر در مطب خود زده اند مشاور ازدواج و طلاق ،  مگر می شود که یک روانپزشک عمومی خود را در جایگاه مشاور خانواده قراردهد هر چه مادرش گفته همان را به افراد می گوید .کشور ما جهان سومی است که  تحصیلکرده هایمان هم جهان سومی هستند .

استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره راهکارهای مناسب برای بهبود این گونه هنجارهای رفتاری در اجتماع گفت : دولت باید حداقل حقوق و مزایای افراد در جامعه را بر اساس مقدار افزایش هزینه ها بالا برده و این نیاز مالی را در افراد کاهش دهد تا بتوانند در جایگاه تحصیلی و علمی خود فرصت کافی برای پرورش داشته باشند . بیکاری ، تورم ، سطح پایین سواد افراد در اجتماع موجب بهم ریختگی اوضاع و سیستم مدیریتی می شود.

لینک خبر در خبرگزاری برنا