یادداشتهای اختصاصی

آسيب های ناشی از کار در محیط کارگاهها و تولیدی های خصوصی برای دختران و زنان جوان

آسيب های ناشی از کار در محیط کارگاهها و تولیدی های خصوصی برای دختران و زنان جوان 

آنچه كه امروزه در رابطه با اشتغال دختران و زنان جوان در واحدها و كارگاههای توليدی با آن روبرو هستيم تبعيض و نابرابری در محيط كار، ساعات كار بالا و كار غير متناسب با شرايط فيزيكی و روحی، دستمزدهای پايين و … می باشد.

اما مهمترین مسئله در کارگاههای تولیدی مسئله ناامنی به دلیل خصوصی بودن محیط است که تبعات این ناامنی خشونت و آزار علیه دختران و زنان می باشد که اغلب به دلیل ترس از تابو شدن مغفول مانده است.

از دلایل مهم ناامنی در محیط های خصوصی، فقدان نظارت بر بخش خصوصی و در نتیجه تا حدی رها بودن این محیط ها از قوانین و اصول اخلاقی کنترل کننده است. (مکتوبیان و ربانی، 1392)

نيروهای شاغل در كارگاهای توليدی اغلب كارگران می باشند و مسئله ی ناامنی برای كارگران علی الخصوص كارگران زن بيشتر است.

كارگران زن شاغل در واحدهای توليدی و كارگاههای خصوصی بيشتر در معرض آسيب هستند.

آسيب هايي چون آزار جنسي در محيط كار ناامن

آزار جنسی در محيط كار از مصاديق خشونت عليه زنان است كه امروز با افزايش زنان شاغل و درگيری آنان در فعاليت های اجتماعی از اهميت ويژه ای برخوردار است. نابرابری جنسيتی و بعضاً خشونت عليه زنان در محيط های كار به شيوه های مختلف اعمال می شود و معمولاً زنانی كه از دستمزد و پايگاه شغلی پايين تری برخوردارند و با محدوديت های انتخاب شغل مواجه هستند، بيشتر تحت تأثير قرار می گيرند. (نواح،2008 ؛به نقل ازفسایی و لاریجانی ، 1389)

احساس ناامنی در محيط كار و تبعيضات غير منصفانه ی كاری كه از سوی آزار دهندگان اعمال می شود و ناشی از تن دادن يا ندادن به روابط جنسی است، مشكلات بسياری اعم از روحی، روانی و جسمي را برای زنان به همراه دارد. ( فسائي و لاريجاني، 1389)

آزار جنسی به صورت منفی بر سلامت روانی تأثيرگذار است كه نمونه ی آن افسردگی، اضطراب و خشونت است. (ريچمن، فلاحتی، راس پندا و كريستن سن، 1992؛ شنون و ديگران،2006؛به نقل ازفسایی و لاریجانی،1389)

زنان كارگر در حالی كه امكان سوء استفاده جنسی از آنها توسط كارفرمايانشان بسيار بالاست و همزمان مورد خشونت كلامی و شوخی های جنسی همكاران مردشان قرار می گيرند، ترجيح می دهند در مورد آنچه بر آنها می گذرد سكوت كرده و حتی گاهی آن را انكار كنند و عدم صحبت كردن در مورد آزارها و خشونت ها باعث می شود خاطره ی اين خشونت ها تا مدت ها ذهن و روان اين زنان را درگير کند و بار منفی اين خشونت هر لحظه برايشان تكرار شود كه اغلب زنان آزار ديده به اختلال استرس پس از ضربه ی روانی (PTSD) مبتلا می شوند.

اما از عمده آسيب ها و مشكلاتی كه زنان شاغل در محيط های ناامن مانند كارگاههای توليدی خصوصی با آن روبرو هستند؛ فرسايش روانی، شغلی و خانوادگی می باشد زيرا محيط كار يكی از منابع مهم استرس و فشار زندگی است و اين احساس ناامنی مداوم سراسر زندگی آنها را تحت تأثير قرار مي دهد و «افسردگی، اضطراب و ترس و تشويش، نگرانی های بی مورد، بی اعتمادی، تحليل اعتماد به نفس و حتی عدم اعتماد به نفس، عذاب وجدان و احساس گناه، احساس مخدوش شدن تعهدات خانوادگی، داغ ننگ و بدنامی، بی حوصلگی و دلزدگی از كار و بدخلقی در محيط كار و محيط خانواده و … به دنبال دارد.» (مکتوبیان و ربانی، 1392)

و اين آسيب ها و خشونت ها در محيط كار بيشتر متوجه زنان و دختران مجرد، مطلقه و بيوه يا زنان بسيار فقير كارگر است و اين به دليل آسيب پذيری اين قشر می باشد.

طبق تحقیقات فسائی و لاریجانی (1389) آزار جنسی به متغیرهایی مثل درآمد، سن، وضعیت تأهل، نوع شغل، تحصیلات و منزلت اجتماعی بستگی دارد نتایج تحقیقات آشکار ساخت که زنان جوان و مجرد با تحصیلات پایین که در مرتبه ی شغلی پایین تری قرار دارند بیشتر از زنان مسن و متأهل و تحصیل کرده که در مرتبه های شغلی بالاتری قرار دارند مورد آزار جنسی قرار می گیرند.

بنابراین دختران مجرد و زنان جوان در میان کارگران شاغل در کارگاههای تولیدی با آسيب های بيشتری روبرو خواهند شد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و راهکارهایی برای کاهش این آسیب ها در نظر گرفته شود از جمله:

  • ایجاد و افزایش امنیت در محیط کار توسط قانونگذاران و مسئولین و همچنین صاحبان مشاغل.
  • افزایش نظارت بر کارگاهها و تولیدی های خصوصی و کوچک.
  • بازنگری در قوانین و اصلاح قوانین در خصوص خشونت و آزار در محیط کار و همچنین وضع قوانین جدید در این خصوص.
  • فرهنگسازی و آگاهسازی گسترده از طریق رسانه های جمعی در خصوص آشنایی با حقوق زنان در محیط کار.
  • آموزش به زنان شاغل در خصوص حقوقشان و مهم تر آگاه کردن آنها در این خصوص که زمانی که مورد خشونت و آزار قرار میگیرند به جای سرزنش خود و ترس از آبرو به پیگیری آن از طریق مراجع قضایی بپردازند.
  • در نهایت حساس سازی و آگاهسازی مسئولان و مجریان قانون در این خصوص برای برنامه ریزی و اندیشیدن راه چاره برای این معضل

 

به امید روزی که زنان و دختران با آسودگی و امنیت بیشتر مشغول به کار باشند.

 

نویسنده: فاطمه محمدی؛ دانشجوی مددکاری اجتماعی

منابع:

مکتوبیان،مریم و ربانی،علی .(1392) چگونگي آزار جنسي زنان در ميحط كار

فسائی،سهیلاولاریجانی،مهسا.(1389)مطالعه جامعه شناختي آزار جنسي زنان در محيط كار

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا