پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

آشنایی با بخش انگلیسی مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

از مهمترین فعالیتهای مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان در سالهای اخیر انعکاس توانمندیها، اقدامات و نوع نگرش جامعه مددکاران اجتماعی ایران پیرامون مباحث مختلف اجتماعی، به جامعه جهانی بوده است.
مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان دارای بخش روابط بین الملل و برخوردار از روابط گسترده مجازی بین المللی می باشد.
قابل به ذکر است این مجموعه مجازی، با محوریت فعالیت این بخش از سایت (بخش روابط بین الملل همراه با کارگروه مربوطه) در اکثر شبکه های اجتماعی انگلیسی مددکاری اجتماعی حضور داشته و بطور فعال در مباحث گروهها (برحسب تشخیص) شرکت نموده است و در سال جاری نیز برنامه های متنوعی جهت حضور در عرصه های مختلف (مجازی) بین المللی مددکاری اجتماعی در دستور کار این پایگاه قرار دارد که به مرور اطلاع رسانی خواهد شد.

آدرس بخش انگلیسی پایگاه:
en.iraniansocialworkers.ir
channele: @socialwork

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir
دکمه بازگشت به بالا