اخبار استانها | کارگاه آموزشی خانواده و آسیب های اجتماعی برای مددکاران اجتماعی کمیته امداد استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ کارگاه آموزشی خانواده و آسیب های اجتماعی با تأکید بر نقش فعال مددکاران اجتماعی، ویژه کارشناسان مددکاری اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه که با تدریس آزاد دارابی (دکتری مددکاری اجتماعی) انجام گرفت سرفصلهای آموزشی به شرح ذیل بوده است:

– خشونت های خانگی
– سبکهای تربیتی و سبکهای حل تعارض
– رویکرد مبتنی بر توانمندی در کار با خانواده ها
– رویکرد سیستمی در کار با خانواده ها
– پخش فیلم و تحلیل آن

شایان ذکر است کارگاه مربوطه در دو نوبت و برای کلیه کارشناسان مددکاری اجتماعی استان برگزار خواهد شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا