پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

اخبار جهانی مددکاری اجتماعی | پیوستن مالاوی، هلند و سیرالئون به فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی

پیوستن مالاوی، هلند و سیرالئون به فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی

دبیرخانه فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی به معرفی ۳ عضو جدید پیوسته، از سطح کشور خبر داد!

تمام اعضای پیگیری کننده، اپلیکیشنی برای دریافت کامل خبرهای فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی دارند که برای تأیید، از طریق قرار دادن پست و بیان اظهار نظر در بین اعضای فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی صورت می گیرد:

  • انجمن پیشگام متخصصین مددکاری اجتماعی
  • انجمن ملی مددکاری اجتماعی
  • انجمن مددکاری اجتماعی کشور سیرالئون

برنامه های موفق در عضویت به فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی در طول سال های اخیر نشان می دهد که مددکاری اجتماعی یکی از حرفه هاییست با روند رشد سریع.

در سال ۲۰۱۴ اعضای سطح کشورهای دنبال کننده که به فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی پیوستند شامل: نیوزیلند (به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده جدید)، مصر، گرانادا، مکزیک، نپال، رومانی (به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده جدید) و مراکش.

در سال ۲۰۱۵ اعضای سطح کشورهای دنبال کننده که به فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی پیوستند شامل: یونان، هائیتی، هند و پاناما.

در سال ۲۰۱۶ اعضای سطح کشورهای دنبال کننده که به فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی پیوستند شامل: مولدووا، لهستان و لبنان.

تاکنون در سال ۲۰۱۷ اعضای سطح کشورهای دنبال کننده که به فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی پیوستند شامل: هلند، مولدووا و سیرالئون. درحال حاضر ما مشغول پردازش برنامه دیگر از جانب اسلواکی هستیم.

دبیر کل فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی Rory Truell بیان کرد:

” حرفه جهانی مددکاری اجتماعی همچنان برای کسب قدرت به حرکت ادامه می دهد و برای پیشرفت و رسیدن به سطوح جدید، به همکاری و همبستگی نیاز دارد. همبستگی بین المللی و فعالیت مشترک چیزی است که باعث دیده شدن و قدرت پیدا کردن حرفه مددکاری اجتماعی می شود. ما قادر هستیم از این همبستگی درجهت تأثیر بر حکومت و ساختارهای منطقه ای جهانی استفاده کنیم برای فهمیدن، درک و اهمیت کمک مددکاری اجتماعی به یک جامعه گسترده تر. ما به اعضای جدید سال ۲۰۱۷ خوش آمد می گوییم. ۲ عضو از منطقه آفریقا و دیگری از اروپا پیوسته است که دستاوردهای جدید و غنی و همچنین بینش برای هر دو منطقه و فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی جهانی در برخواهد داشت. ما به گسترش آن ها برای دستیابی به عضویت کامل شان، تبریک قلبی و صمیمانه می گوییم.

گردآوری و ترجمه: هما صدری | عضو کارگروه روابط بین الملل وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

۲۰ January 2017

Malawi, The Netherlands and Sierra Leone Join IFSW

The IFSW Secretariat has the great pleasure to announce that we have three new country-level members!

The following organisations have had their applications for Full IFSW Membership approved by a postal ballot of IFSW members:

  • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) (Netherlands)
  • The National Association of Social Workers (Malawi)
  • Sierra Leone Association of Social Workers (Sierra Leone)

Successful membership applications to IFSW over the recent years shows that social work is one of the fasting growing professions.

In 2014 the following country-level members joined IFSW: Aotearoa /New Zealand (as a new coordinating body), Egypt, Grenada, Mexico, Nepal, Romania (as a new coordinating body) and Morocco.

In 2015 the following country-level members joined IFSW: Greece, Haiti India, and Panama.

In 2016 the following country-level members joined IFSW: Moldova, Poland and Lebanon.

So far in 2017 the following country-level members joined IFSW: The Netherlands, Malawi and Sierra Leone. We are currently processing a further application from Slovakia.

IFSW Secretary-General, Rory Truell said:

“The global social work profession continues to leap from strength-to-strength and to rise to a new levels of cooperation and solidarity. International solidarity and joint action is what makes the social work profession visible and strong. We have been able to use this solidarity to influence government and global / regional political structures to understand the significance of the social work contributions to wider society. We welcome our first new members in 2017. The two from the African Region and another rejoining from Europe will bring new rich experiences and insights to both the regions and to global IFSW. We extend a heartfelt welcome and congratulate them on achieving full membership”.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا