گزارش انتخابات هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان خوزستان

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ در مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ جلسه انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان خوزستان با حضور آقای علی آزمون (مدیر عامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور) آقای عباسی (معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان خوزستان)، خانم طهماسبی (کارشناس مسئول دفتر توانمندسازی خانواده و زنان استان خوزستان)، آقای زیدی (مسئول حراست اداره کل بهزیستی استان خوزستان) آقای کریمیان (معاونت مشارکت های مردمی بهزیستی استان خوزستان)، خانم پاپری زاده (کارشناس مسئول مشارکت های مردمی استان خوزستان)، آقای رئیسی (مسئول واحد اموراجتماعی یهزیستی شهرستان اهواز)، خانم قریبی (کارشناس دفتر توانمندسازی خانواده و زنان استان خوزستان)، لادن کوچکی (از کارشناسان دفتر توانمندسازی خانواده و زنان استان خوزستان)، خدیجه گلبریان (از کارشناسان دفتر توانمندسازی خانواده و زنان استان خوزستان)، و نیز مسئولین و نمایندگان کلینیک های مددکاری اجتماعی استان خوزستان در محل سالن اجتماعات سازمان بهزیستی استان خوزستان برگزار گردید.

قابل ذکر است طی رأی گیری صورت گرفته در جلسه فوق، تعداد  آراء اخذ شده توسط کاندیداها بدین شرح بوده است:

آقای احمدی ۱۹ رأی

خانم جوهرقلی ۱۸ رأی

خانم تدین پور ۱۵ رأی

خانم مظلوم پور ۱۳ رأی

خانم سعیداوی ۱۱رأی

خانم موسوی ۷ رأی

و پس از آن اعضاء منتخب هیأت مدیره کانون استان خوزستان به ترتیب ذیل انتخاب شدند:

رئیس هیأت مدیره: خانم جوهرقلی

نایب رئیس: آقای احمدی

مدیرعامل اجرایی: خانم مظلوم پور

خزانه دار: خانم سعیداوی

عضو اصلی: خانم تدین پور

قابل ذکر است در ادامه این جلسه انتخابات بازرس صورت پذیرفت که طی آن آقای موزرم با کسب ۱۹ رأی به عنوان بازرس اصلی و خانم موسوی با کسب ۸ رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

صورتجلسه الف   |    صورتجلسه ب    |    صورتجلسه ج

منبع: روابط عمومی کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا