پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

باشگاه تاب آوری، مدرسه تاب آور با مددکاران اجتماعی

تاب آوری (به انگلیسی: Resilience) در مقابل آسیب پذیری قرار دارد کما اینکه مدرسه تاب آور هم در مقابل مدرسه آسیب پذیر قرار میگیرد.

نیازهای اجتماعی امروز خصوصاً در امر تعلیم و تربیت متنوع و متعدد شده اند. مقتضیات زمانی ایجاب می کند (مددکاری اجتماعی به انگلیسی: Social Work) به ساختار سازمانی مدرسه ها راه پیدا کند.

شاید بتوان گفت شاخص اصلی آسیب زا بودن و یا آسیب پذیری یک محیط اجتماعی سستی پیوندها ، فقدان مشارکت، تجانس و فقدان حمایت های متقابل است. وجود مددکاران در مدارس میتواند فرآیند مشارکت و امداد اجتماعی را تسهیل کند و قدرت تاب آوری مدارس و دانش آموزان را افزون کند.

ولی” تاب آوری” در روانشناسی تربیتی مورد غفلت قرار گرفته است (کاری گان و تولند، ۲۰۱۳).

نبودن مددکار اجتماعی در مدرسه به معنای عدم نیاز نیست اما پویایی، انعطاف، آمادگی و پیش بینی سازمانی از ضرورت های آموزش و پرورش است.

دسترسی آسان و سریع به امداد و حمایتهای اجتماعی وبه ویژه خدمات مددکاری برای کارکنان ، دانش آموزان و خانواده ها آنها را در عبور از مشکلات و غلبه بر چالشها و بحرانهای پیش رو یاری خواهد کرد.

وجود مددکاری اجتماعی در مدارس هم چنین میتواند اثر بخشی ادارات مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی و هم چنین اداره بهداشت و تغذیه را از طریق هم افزایی تسهیل و ارتقاء دهد.

مددکاری اجتماعی در مدرسه میتواند به تاب آوری مدرسه منجر شود. که این در نهایت به موفقیت تحصیلی دانش آموزان منجر خواهد شد (واکسمن، هووانگ ، ۱۹۹۷).

حمایت اجتماعی در مدارس میتواند خصوصا به دانش آموزان در معرض آسیب کمک کند که بر چالش ها ، ناکامی ها و شکست های دوران تحصیل غلبه کرده و راه موفقیت تحصیلی خویش را دنبال کنند.

پژوهشها نشان داده است که پیشرفت تحصیلی نیز میتواند تاب آوری را ارتقاء دهد (راتر، ۱۹۹۱). تحصیل رفتاری جامعه پسند است.

تاکید خانواده ها و تأثیرگذاری این مسأله در سبک های فرزند پروری یا تاکید خانواده ها بر تحصیل خود نیز از سوی دیگر موجب توسعه تاب آوری است (جانسون ، ۱۹۹۸).

انتظار می رود که خانواده ها، روانشناسان مدرسه، روانشناسان تربیتی، مددکاران اجتماعی ساز و کاری را فراهم کنند که این مقوله بیشتر مورد تاکید و توجه قرار گیرد، چرا که همه سرمایه ما فرزندان و دانش آموزان ما هستند و بایسته و شایسته آن است که از تمامی مؤلفه های اثرگذار در حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی و تقویت تاب آوری آنها بهره مند باشیم.

از مطالب برگزیده مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

سخنرانی مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری ایرانیان در انجمن علمی مطالعات صلح «قسمت سوم»

بیشتر بخوانید »

سخنرانی مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری ایرانیان در انجمن علمی مطالعات صلح «قسمت دوم»

بیشتر بخوانید »

سخنرانی مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری ایرانیان در انجمن علمی مطالعات صلح

بیشتر بخوانید »

کتاب تاب آوری در کودکان

بیشتر بخوانید »

ویدئوهای آموزشی درباره تاب آوری زنان

بیشتر بخوانید »

رونمایی از جلد کتاب تاب‌آوری در دنیای امروز؛ ششمین کتاب رسانه ایرانیان

بیشتر بخوانید »

اسکایپ وبینار : آشتی اجتماعی و واکاوی تاب آوری اجتماعی در قبال شهروندان توان یاب

بیشتر بخوانید »

بررسی جایگاه مددکاری اجتماعی در ایران با تأکید بر سازمان نظام مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

مهارتهای ارتباطی در مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

نقش ارزشها و ملاک های اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

بکارگیری تفکر انعکاسی در مددکاری اجتماعی

بیشتر بخوانید »

کتاب راهنمای مددکاری اجتماعی سلامت

بیشتر بخوانید »

کتاب مدیریت تاب آوری

بیشتر بخوانید »

دومین کارگاه آموزشی یک روزه تاب آوری زنان برگزار شد

بیشتر بخوانید »

مجموعه یادداشت ها و مقالات خانه تاب آوری ایرانیان منتشر می شود

بیشتر بخوانید »

کتاب ره نمای تاب آوری

بیشتر بخوانید »

کتاب افزایش تاب آوری در پیچ های نفس گیر زندگی

بیشتر بخوانید »

کتاب رازهای تاب آوری

بیشتر بخوانید »

کتاب تاب آوری در زمین های بازی

بیشتر بخوانید »

کتاب سازگاری نهادی (حکمرانی، پیچیدگی و تاب آوری اجتماعی- اکولوژیک)

بیشتر بخوانید »

نشست ملّی در حوزه بازسازی و بازتوانی کلانشهر تهران توسط پژوهشکده سوانح طبیعی

بیشتر بخوانید »

کتاب چگونه تاب بیاوریم؛ ایجاد تاب آوری برای همه گیری های آینده

بیشتر بخوانید »

قدرت اختلاف؛ چرا فراز و فرودهای روابط، رمز ایجاد صمیمیت، تاب آوری و اعتمادند

بیشتر بخوانید »

تاب آوری در سیلی واقعیت

بیشتر بخوانید »

کتاب تاب آوری برای نوجوانان در سانحه ها، تجربه های آسیب زا و ناخوشایند

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا