اخبار جهانی مددکاری اجتماعی

زنان و کودکان آسیب پذیر | ترامپ و قطع بودجه سازمان های مردم نهاد خارج از ایالات متحده آمریکا

زنان و کودکان آسیب پذیر، ترامپ و قطع بودجه سازمان های مردم نهاد[۱] خارج از ایالات متحده امریکا:

رئیس جمهور ترامپ لازم است که مطالب فراوانی را درباره زنان بیاموزد!

اولین سیاست خارجی ایشان قطع بودجه پرداختی از سوی ایالات متحده امریکا به به سازمان های مردم نهاد در خارج از امریکا است، سازمان هایی که در سال های اخیر به حمایت و پشتیبانی از زنانی می پرداختند که این زنان میبایستی مشقات روش های نامتعارف سقط جنین را محتمل می شدند. عموماً این زنان قربانیان خشونت ها و سوء استفاده های جنسی هستند و در کشورهایشان سیستم های حمایتی خانوادگی و اجتماعی ای که از ایشان و فرزندانشان پشتیبانی کند وجود ندارد.

این تصمیم به طور فزاینده ای، واکنش مددکاران اجتماعی و سایر متخصصان، افرادی که در اقصی نقاط جهان از طریق ایجاد تحولات بنیادین برای خروج افراد از فقر، مداوماً در تلاش هستند را ایجاد خواهد کرد. همچون گذشته هدف مددکاران اجتماعی، تلاش برای افراد است، تا محیطی سرشار از آرامش ایجاد شود که همگان از زندگی در آن لذت برند، اجتماعات از سلامت اقتصادی برخوردار گردند و ملزومات توسعه پایدار فراهم گردد.

مسلماً ما نبایستی که از درک محدود تهیه کننده مسابقه دختر زیبایی جهان، رقابتی که بسیاری از ما آن را تحقیر کننده می دانیم، شگفت زده شویم. برای او زنان در قالب لباس و نحوه زیبایی شان نمود پیدا می کنند. آنچه که او درک نمی کند این است که اغلب زنانی از کشورهای در حال توسعه در این قبیل مسابقات شرکت می کنند تا از فقر و محرومیت نجات یابند، به تحصیلات مورد نظرشان دست یابند و بتوانند راهی را برای ورود به بازار کار بیابند. ” اولین سیاست ایالات متحده امریکا ” در گام نخست خود عنوان میدارد که هزینه ای که تاکنون به اقشار آسیب پذیر پرداخت می گردیده است، آنان را از تلاش مضاعف در جهت دستیابی به تحولات بنیادین ناتوان خواهد ساخت.

مسلماً تصادفی نیست که تظاهرات مخالفت آمیز در اولین روز ریاست جمهوری از طرف زنان سراسر دنیا شکل گرفته است. اولین اقدام رئیس جمهور ترامپ غرق کردن هر چه بیشتر زنان آسیب پذیر و کودکانشان در فقری گسترده تر می باشد. این اقدام او آتش خشم علیه رفتار زن ستیزانه او را افزایش خواهد داد. حمایت گروه دیگر جنسیتی (مردان) افزایش پیدا خواهد کرد؛ گروهی که در جهت افزایش تساوی حقوق، حداقل در حدود سه تا چهار نسل است که در حال تلاش هستند. او گزینه اشتباهی را در جهت رفتار انزواگرایانه و امپریالیستی خود انتخاب کرده است. اکنون ما در جهانی انطباق محور زندگی می کنیم. هیچکدام از ما بومیت و جهانیت را انکار نمی کنیم.

درست هنگامیکه رئیس جمهور به زنان به شدت آسیب پذیر حمله می کند، از بسط ارتش امریکا و سلاح هایش سخن به میان می آورد. اما من هنوز می خواهم شاهد آن جنگی باشم که علیه خطر افزایش تجاوز جنسی به زنان و کودکان است؛ جنگی که ثبت نشده و مداوم است. من اعتماد دارم که رئیس جمهور به وجدان خود رجوع میکند و قسم روز نوزدهم ژانویه سال ۲۰۱۷ خود را به یاد می آورد، لحظه ای را که او قانون اساسی امریکا، مفهوم اعلامیه حقوق بشر و توافق بین المللی سازمان ملل را به رسمیت شناخت. نویسندگان قانون اساسی مشتاق صلح و تعیین سرنوشت خود بوده اند. این امر تنها زمانی محقق می شود که احترام و وفاداری متقابل میان امریکا با سایر ملت ها وجود نداشته باشد و تمرکز صرفاً بر امریکا نباشد.

IFSW به همکاری و حمایت از اعضای خود؛ همکارانمان و افرادی را که افتخار کار با آنان را داریم- ادامه خواهد داد، افرادی که با چالش های فزآینده تغییر مسیر زندگی شان از انزوا و فقر به سوی مشمولیت و دستگیری در درون گروه های پایدارشان روبرو خواهند بود. با کمک و یا بدون کمک امریکا ما مسیر جهنده خود را خواهیم ساخت و به اجرا در خواهیم آورد. اگر با رهبران سیاسی خود موافق نباشیم برای دفاع و تلاش در جهت ساختن تغییرات بنیادین مورد نظر خود در اجتماعات مدنی خود به دور یکدیگر جمع خواهیم شد. در روز مددکاری اجتماعی ۲۱ مارچ به دور یکدیگر جمع شویم و دیدگاهمان پیرامون تساوی و عدالت اجتماعی را در سرتاسر جهان به اشتراک گذاریم.

روت استارک[۲] | 24 ژانویه 2017
متن اصلی در سایت فدراسیون

گردآوری و ترجمه: پونه امام شوشتری؛ عضو کارگروه روابط بین الملل مددکاران اجتماعی ایرانیان
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایرانیان

[۱] NGO

[۲] Ruth Stark

==============

28 January 2017
Vulnerable women and children, Trump and the withdrawal of funding for NGOs outside the USA
President Trump has a lot to learn about women!
His first foreign policy decisions include the ban on US funding of NGOs in countries outside the USA who currently advise and support women who are considering or having to undergo abortion procedures. In the countries that will be affected women are often the victims of sexual crime and exploitation and the family and social protection systems to support them and their young children are absent.
This will dramatically increase the workload of social workers and others all over the world who are working to help people out of poverty through transformational change. Their aim, as ever, will be to work with people so that everyone can enjoy a peaceful place to live and where communities have economic health, essential for sustainable development.
Perhaps we should not be surprised that the organiser of the Miss Universe competition, an event that many of us find degrading, has such limited understanding. He sees women in terms of their dress and how they look. What he does not see is that this type of competition is often used by women from developing countries to escape poverty and deprivation, to buy their subsequent education and a way into the employment market. ‘America First’ in this instance suggest that this will be done at the expense of the already vulnerable and will disempower them further from working through transformational change.
It is no coincidence that the protest on the first day of the Presidency came from women around the world. President Trump’s first action is to push the most vulnerable women and their children further into poverty. This will fuel not diminish the anger at his misogynist behaviour. Support will increase from other gender groups, building on the increased equality that has been growing over the last three or four generations. He has picked the wrong target for his imperialist and isolationist behaviour. We now live in a glocal world. We will neither ignore the local or the global.
At the same time as his assault on the most vulnerable women the President announced the expansion of the US military and their weaponry. I have yet to see a war or a conflict where women and children have not been at risk of increased sexual assault as one of those acts of war that go unrecorded or unchallenged; I trust Mr President will examine his conscience and revisit his oath made on 19 January 2017, when he agreed to uphold the Constitution of the USA and by implication the international agreement of the UN Declaration of Human Rights. The Founding Fathers were keen on peace and self-determination. This can only be achieved when there is mutual respect and dignity for each nation, not just the USA.
IFSW will continue to work with and support our members, our colleagues and the people with whom we have the privilege to work – who will face increasing challenges in transforming their lives from isolation and poverty into inclusion and involvement in their sustainable communities. With or without the help of the USA we will continue to build our resilience to oppression. If we do not agree with our political leaders we should join together in civil society to advocate and work for transformational change.
Join is on World Social Work Day 21st March and share our vision of equal and just societies arund the world!
Ruth Stark
24. January 2017

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا