یادداشتهای اختصاصی

سلامت صرفاً جسمانی نیست …

با نگاهی به فرايند حل مسأله و مديريت اختلالات روانشناختي و آسيبهای اجتماعی كشورهای توسعه يافته سراسر دنیا از کشور‌های توسعه یافته و پیشرفته اروپایی تا کشور‌های محروم و فقیر آفریقایی، در می یابیم در همه اين كشورها امورات روانشناختي به عهده متخصصين روانشناسی و مشاوره است كه در قالب يك سازمان مردم نهاد شكل گرفته و امور اين متخصصين را هماهنگ با سياستهای كشورشان نظم مي بخشند. ضرورت ایجاب می کند شكست های كشور در امر سلامت، مورد واكاوی و تحليل قرار گيرند. بُعد روان در مقوله سلامت حلقه مفقوده است، و بعد جسمی آن حائز اهمیت است، و پزشکان به عنوان متصدیان سلامت مطرح هستند و سطوح مدیتریتی و اجرایی امر سلامت، پزشک سالاری حاکم است و آنچه از سلامت برادشت می شود جسم محوری است! در حالی که بیماری های روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته است و این خطر همیشه بشر را تهدید می کند و همین گسترده ابتلا ضرورت بررسی چگونگی مقابله با بیماری های روانی را توجیه می کند افزون بر آن طبق سازمان جهانی بهداشت (who): سلامت یعنی حالت خوب بودن کامل از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی و این تنهابه معنای فقدان بیماری و ناتوانی نیست. درحالی که درمانگران حوزه سلامت جسمانی، سلامت را نداشتن علایم بیماری تلقی می کنند و این استدلال درمورد برخی بیماری های جسمی صدق می کند ولی درمورد بیماری های روانی قابل تعمیم نیست نبودن علایم بیماری یا از بین رفتن علایم در اثر درمان به معنای آن نیست فرد از سلامت روانی برخوردار است مثل بیمار مصروع یا برخی بیماران افسرده که با دارو درمانی علایم رانشان نمی دهند اما در واقع به بیماری مبتلا هستند در جوامع امروزی الگوی مرگ و میر تغییر کرده است، یکی از دلایل تغییر این هست که استرس یا فشار روانی افزایش یافته است. نادیده گرفتن سلامتِ روان می تواند تبعات بسیاری برای جامعه داشته باشد، از این رو روان‌درمانگران نقش کلیدی در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری امر سلامت دارند، از دیگر سو نباید فراموش نشود سودمندی های روانشناسی در قلمرو گسترده ای از شهرسازی، معماری، هنر و سینما گرفته تا فضانوردی در جهان کاربرد دارد، لذا استفاده بیش از پیش آن در بهبود کیفیتِ زندگی و احترام به حقوقِ شهروندی (بايد خدماتی به شهروندان ارائه شود كه از معيارهای استاندارد و درستی برخوردار باشد) بسیار اثرگذار خواهد بود.

یادداشت اختصاصی به قلم:
حسین ملکی، روانشناس

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا