موسوی چلک: ضرورت توسعه مددکاری اجتماعی در مدارس | «وجود اورژانس اجتماعی ویژه دانش‌آموزان، پیامدهای منفی بسیاری برای این قشر دارد»

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ در اردیبهشت ماه سال ۹۳، پیش‌نویس سند راهبردی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان با هدف ایجاد وحدت رویه، تعیین اهداف کلان، طراحی سیاست‌های اجرایی، طراحی استراتژی‌ها و ترسیم چشم‌انداز در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تدوین شد.

آن‌طور که مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در زمان تدوین این پیش نویس اعلام کرد: «تمرکز ویژه بر برنامه‌های پیشگیری اولیه در گروه سنی کودکان و نوجوانان، مراقبت اجتماعی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و پرخطر، طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمین، گسترش نرخ پوشش برنامه‌های پیشگیری، توسعه برنامه‌های مبتنی بر شواهد در زمینه پیشگیری، گسترش مشارکت‌های مردمی از طریق الگوهای اجتماع محور در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توجه ویژه به مشارکت خانواده‌ها در برنامه‌های پیشگیرانه به‌عنوان استراتژی‌های تعیین شده در این سند است.»
همچنین آن‌گونه که کیایی مطرح کرده این سند بعد از طی مراحل اعتباربخشی به عنوان مبنا و میثاق فعالیت‌های آموزش وپرورش در حوزه پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی عمل کند و مقرر شد بعد از نهایی شدن آن، ادارات کل آموزش وپرورش کشور متناسب با ویژگی‌های خطرپذیری و وضعیت آسیب‌های اجتماعی استان خود، اسناد محلی و استانی را در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و بر اساس سند مذکور تهیه کنند.

لزوم رواج مددکاری در مدارس
در این میان وزارت آموزش و پرورش با در اختیار داشتن قشر حساس کودکان و نوجوانان دانش‌آموز، مهم‌ترین کانون پیشگیری و مداخله بهنگام آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود؛ هرچند انتقادات بسیاری به عملکرد این وزارتخانه در امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وارد است اما این وزارتخانه در دولت یازدهم با طراحی و اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان) با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط گام‌هایی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برداشت.

علاوه بر این قرار بود طرح اورژانس اجتماعی که از پنج سال گذشته با هدف شناسایی، درمان و مددکاری دانش‌آموزان در معرض خطر و دارای اختلال سوءمصرف مواد را دنبال کند وارد فاز اجرایی جدیدی شود و در نهایت در طرح نماد ادغام شود.

در ارتباط با این موضوع سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با بیان این نگرانی که «وجود اورژانس اجتماعی ویژه دانش‌آموزان، پیامدهای منفی بسیاری برای این قشر دارد» گفت: «با این حال اورژانس اجتماعی کشور در کنار تمامی فعالیت‌های خود قشر دانش‌آموزی را مورد توجه قرار می‌دهد.

باید تاکید کنم مدارس همواره به عنوان سالم‌ترین محیط اجتماعی تعریف می‌شوند و نقدهای وارد به آموزش و پروش هیچ‌گاه پیام آسیب‌زا بودن بستر این وزارتخانه را در پی ندارد.» او افزود: آموزش و پرورش یکی از بهترین محافل برای پیشگیری از اعتیاد را در اختیار دارد. ساختار آموزش و پرورش این اجازه را می‌دهد تا به بهترین شکل ممکن افراد در معرض اعتیاد را شناسایی کرده و به اورژانس اجتماعی ارجاع دهند.

شایسته است که به جای اختصاص یک اورژانس اجتماعی به قشر دانش‌آموزی موضوع مددکاری اجتماعی در مدارس توسعه داده شود.با این حال آموزش‌وپرورش با جمعیت بسیار بزرگی از دانش‌آموزان روبه‌رو است که باید برنامه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و مراقبتی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر را اجرا کند.

منبع: روزنامه همدلی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا