پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

فاطمه دانشور: هیچ دستگاهی متولی ثابت و رسمی ساماندهی کودکان کار نیست

دانشور3رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در نشست سامان دهی دستفروشان که با حضور فعالان و پژوهشگران برگزار شد به بررسی ریشه ها و عوامل دستفروشی در تهران پرداخت.

به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از موج، فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره اینکه بزرگترین مشکل پیش روی فعلی فروش نوزادان است گفت: من سالها فعال اجتماعی بودم اما بعد از ورود به شورای شهر بزرگترین چالش پیش روی ما فروش نوزادان است که باور نمی کردم که معضل با این حجم و اندازه وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه ماموران شهرداری نمی توانند به لحاظ قانونی کودکان را از متکدیان جدا کنند افزود: بعد از تحقیقات متوجه شدم هیچ دستگاهی متولی ثابت و رسمی سامان دهی کودکان کار نیست و مسئولیت ثابت آن را نمی پذیرد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در موسسه خیریه شخصی خود با کمک مددکاران و با همکاری وزیر بهداشت روی پرونده ٢٣٠ زن معتاد که برای زایمان به بیمارستان ها جنوب شهر مراجعه می کردند مطالعه کرده است، اظهار داشت: مطالعات نشان می داد بیشتر این زنان کارتون خواب بوده و یا پاتوق ها زندگی کرده و به طور کلی بی خانمان هستند.

وی ادامه داد: اعتیاد بچه ها وتعدد بچه ها و عدم داشتن شناستامه آنها ویژگی مشترک کودکان این زنان بود.

دانشور با بیان اینکه بیشتر این زنان اقدام به دستفروشی می کردند گفت: در کنار خرده فروشی مواد مخدر و سرقت اقدام به دستفروشی، حرفه دیگر این زنان بود.

وی با تاکید بر پیچیده بودن این معضل دست فروشی در تهران اظهار داشت: حتی اگر رونق اقتصادی برقرار باشد این مادران که اکثرا دارای سوء پیشینه ووفاقد شناستامه هستند نمی توانند کاررسمی و قانونی پیدا کرده و لاجرم دستفروشی می کنند .

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به شب گردی های محله هرندی گفت: در این شب گردی های محله هرندی دیده شد که افرادی که خارج از نسبت های رسمی با یکدیگر زندگی می کنند در کنار بزهکاری دیگر با اجناس سرقت شده و یا جمع آوری سرمایه محدود اقدام به دستفروشی می کنند.

وی با بیان اینکه برخی از مادران خود فاقد شناسنامه هستند افزود: مرور این وقایع حاکی از این است که غفلت زدگی عمیقی درباره این مسائل در این سالها صورت گرفته است .وی افزود: متاسفانه در اساسنامه نهادهایی که متولی حمایت از محرومان است تنها به زنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست اشاره شده و جایگاهی برای این افراد در نظر گرفته نشده است.

دانشور با اشاره اینکه وزنه عمرانی برنامه های توسعه بیشتر از وزنه اجتماعی است، اظهار داشت: بنابراین در سیاست گزاری های اجتماعی جایگاهی برای رسیدگی به افرادی که زاییده این سنخ زندگی هستند ؛در نظر گرفته نشده است .

وی با بیان اینکه ریشه این معضل به درستی از سوی مسئولان درک نشده است گفت: به دلیل عدم درک صحیح معضل تاکنون راهکارهای مناسبی نیز برای رفع آن تدوین نشده است .

عضور شورای شهر تهران با انتقاد از راهکارهای ارائه شده کنونی ادامه داد: زمانی که شهرداری معتادان متجاهر و یا کودکان کار را جمع آوری می کند باید سوال کرد زمانی که زیر ساخت مناسب برای سامان دهی آنان وجود ندارد اینها قرار است کجا ساکن شوند؟

دانشور افزود: تا زمانی که ریشه های این معضل درک نشود نمی توان راهکارهار مناسبی برای مسائل تدوین کرد و این نوع نگاه جز اتلاف هزینه و زمان و …دستاوردی در بر ندارد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا