پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

دستاوردهای سفر فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی به افغانستان چه بود؟

از محرومیت زنان دانشجو و شاغل در مددکاری اجتماعیِ افغانستان تا سفر فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی به این کشور

دستاورد سفر فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی و انجمن مددکاران اجتماعی ایران، برای زنان افغان و علی الخصوص دانشجویان دختر رشته مددکاری اجتماعی که هم از تحصیل و هم از کار محروم شده اند، چه بود؟

دستاوردهای سفر فدراسیون جهانی مددکار

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir
دکمه بازگشت به بالا