لایوهای اینستاگرام تیم تخصصی مددکاری اجتماعی

لایو دوم تیم تخصصی مددکاری اجتماعی؛

مددکاران اجتماعی و بیماران اسکیزوفرن

لایو تیم تخصصی مددکاری اجتماعی
در انجمن ازدواج و خانواده کشور

موضوع:
بررسی نقش مددکاران اجتماعی و روانشناسان در کمک به خانواده های درگیر با بیماری اسکیزوفرنی

زمان:
یکشنبه
۱۴۰۰/۱۱/۱۰
ساعت ۲۱/۳۰

حامد صادق مقدم
کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
عضو تیم مددکاری اجتماعی انجمن ازدواج و خانواده کشور
سرپرست واحد مددکاری اجتماعی مرکز نگهداری و توانبخشی بیماران روانی مزمن(میزبان برنامه)

دکتر آزیتا کشاورز
دکتری روانشناسی
استادیار دانشگاه
مدیر تیم خیانت و طلاق انجمن ازدواج و خانواده کشور (میهمان برنامه)

در کافه رسانه مددکاری

http://www.instagram.com/cafemadadkari/

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا