کارزار رسانه ای سال 2015مددکاری اجتماعی Social Workمقالات تخصصی

مددکاری اجتماعی در پی ارتقاء منزلت و ارزش انسان ھا

مددکاری اجتماعی در پی ارتقاء منزلت و ارزش انسان ھا؛ تا چه حد این خواست بزرگ ممکن است؟ مددکاری اجتماعی از اواسط قرن ١٩ میلادی در رویایی به نام رشد جوامع با احترام به شأن و منزلت و حقوق ھمه مردم در تلاش است. صنعتی شدن صنایع، جنگ جھانی اول و دوم، جنگ آمریکا در قرن ٢١ ، ظھور تروریسم جھانی به عنوان یک محصول نابود کننده از جنگ ھای جدید و آخرین، اما نه کمتر از بقیه انقلاب نئولیبرال ھا و آزادسازی و ایدئولوژی تاچریسم ھمه دشمنان جامعه انسانی منسجم ھستند. پایه و اساس حقوق بشر در سال ١٩۴٨ گذاشته شد اما نیروی به اتمام رساندن آن تا به امروز ایجاب نکرد که این امر جھانگیر شود.

جهت دریافت فایل متون کامل به زبانهای مختلف بر روی آنها کلیک کنید.

فایل مقاله به زبان فارسی

فایل مقاله به زبان انگلیسی

فایل مقاله به زبان آلمانی

نویسنده: دکتر موریس ستودگان
DR. MORRIS SETUDEGAN
لوتسرن در مارس

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا