مددکاری اجتماعی روانپزشکی | Psychiatric Social Work

مددکاری اجتماعی روانپزشکی | Psychiatric Social Work
راهنمای مقدماتی برای مددکاری اجتماعی روانپزشکی
کیتلین لوئی [ارشدمددکاری اجتماعی_دانشگاه استنفورد]

مددکاری اجتماعی روانپزشکی نوع خاصی از مددکاری اجتماعی پزشکی است که شامل پشتیبانی، ارائه درمان و هماهنگی مراقبت از افرادی است که به شدت مبتلا به بیماری روانی هستند و نیاز به بستری شدن و یا سایر انواع کمک های روانپزشکی گسترده دارند. مددکاران اجتماعی روانپزشکی در هنگام کار با مددجویان وظایف مختلفی انجام می دهند، از جمله ارزیابی روان شناختی و ارزیابی ریسک، روان درمانی فردی و گروهی، مداخله در بحران و پشتیبانی، هماهنگی مراقبت و خدمات برنامه ریزیِ ترخیص اما محدود به این موارد نیست. مددکاران اجتماعی روانپزشکی در محیط های بسیار گسترده ای از بخش های بستریِ ویژه گرفته تا کلینیک های روانپزشکیِ سرپایی کار می کنند.

مددکاری اجتماعی روانپزشکی حرفه ای چالش برانگیز و بسیار پر اهمیت است. مددکاران اجتماعی در این زمینه باید با افرادی کار کنند که دچار پیچیدگی و سختی در مدیریت شرایط هستند، کسانی که در معرض پریشانی های عمیق احساسی هستند و یا اینکه ممکن است برای خود یا دیگران خطرناک باشند. مددکاران اجتماعی روانپزشکی همچنین ممکن است در دستیابی به منابع و حمایت از مددجویان خود برای رسیدگی به مسائل شان مشکلاتی را تجربه کنند. با این حال، برخی افراد به این کار برای چالش های فکری و حرفه ای مداوم آن و به عنوان فرصت برای کمک به افرادِ عمیقاً آسیب پذیر تمایل دارند.

با توجه به سر و کار داشتن مددکاران اجتماعی روانپزشکی با مسائل روانی و رفتاری شدید مددجویان، این مددکاران اغلب نیاز به آموزش در سطح کارشناسی ارشد در روش های مددکاری اجتماعی بالینی، از جمله روان درمانی، مداخلات در بحران، درمان گروهی و ایجاد برنامه های درمان سالم با همکاری کارکنان سلامت روان و پزشکی دارند. بنابراین افرادی که به این زمینه علاقه مند هستند، باید به شدت تلاش کنند که مدرک کارشناسی ارشد در مددکاری اجتماعی با تمرکز بر مددکاری اجتماعی بالینی یا روانپزشکی از یک موسسه معتبر CSWE بگیرند.

فایل متن کامل مقاله را از اینجا دریافت نمایید.

گردآوری و ترجمه: فاطمه محمدی؛ مددکار اجتماعی
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا