مشارکت اجتماعی، لازمه توسعه پایدار

ورزش همگانی فرصتی است تا با مشارکت اجتماعی در دل طبیعت برارزش های انسانی، اخلاقی و شهروندی بیافزاییم، هدف متعالی ورزش پرورش انسان های سالم، با اخلاق و فعال است و موجب پدید آمدن جامعه ای نیکو می شود، ترویج فرهنگ ورزش عمومی و حفظ محیط زیست لازمه توسعه پایدار است.
مشارکت اجتماعی و ورزش همگانی در جامعه بشری با نقش تعلیم و تربیتی موجب شکوفایی روابط اجتماعی و استعدادهای انسانی در ابعاد وجودی می شود و با حفظ و ارتقاء سلامتی و تندرستی، زمینه بروز و ظهور فضائل اخلاقی را در افراد محقق می سازد و بهبود کیفیت زندگی را در عرصه فردی و اجتماعی به ارمغان می آورد.

ما اعتقاد داریم ترویج مشارکت اجتماعی و ورزش همگانی با هدف ارتقاء سطح سلامتی جامعه موجب ایجاد جامعه ای توانمند، همراه با افزایش امید و انگیزه می شود.
در این بین فعالان اجتماعی را برای سوق دادن به ترویج سلامتی، ارتقاء رفتار های شهروندی، محیط زیستی، جذب گردشگر، ترویج فرهنگ شادی و قرارگرفتن در مسیر توسعه پایدار، مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهیم تا وظیفه خود به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء رفاه اجتماعی به سرانجام برسانیم.

برای نهادینه کردن فرهنگ سلامتی و پیشگیری از بیماری ها و آسیب های اجتماعی و روانی نیاز به تلاش، برنامه ریزی و حمایت و هماهنگی بین بخشی نهادها و مشارکت اجتماعی مردم می باشد.

نویسنده: امیرعلی بابایی؛ مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا