معرفی مقالات تخصصی | شناسایی فرصت ها و تهدیدها در عرصه حضور بانوان در بخش های مدیریتی

چکیده: توجه به جایگاه زنان در برنامه های توسعه اهداف سازمانی دارای اهمیتی حیاتی است. بررسی حضور زنان در بخش های مدیریتی در برنامه های توسعه ای مورد کم توجهی قرار گرفته و این کم توجهی، جایگاه شغلی زنان را تحت تأثیر قرار داده است. نادیده گرفتن جایگاه و موقعیت زنان در بخش های مدیریتی به عنوان نیمی از منابع انسانی یک جامعه به طور کلان و یک سازمان به طور خرد به مفهوم کُند کردن چرخ توسعه سازمانی است. از این رو هدف اصلی نوشتار حاضر، شناسایی فرصت ها و تهدیدها در عرصه حضور بانوان در بخش های مدیریتی بوده است. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف، کاربردی؛ و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن بود که کلیشۀ جنسیت، تبعیض جنسیت، تضاد بین کار و خانواده، تضاد بین فرهنگ و خانواده، عدم حمایت رهبر، عدم حمایت خانواده، روابط در کار و وجود سقف شیشه ای از موانع موجود بر سر راه حضور زنان در بخش های مدیریتی بوده است.

کلمات کلیدی: فرصت ها، تهدیدها، حضور بانوان، بخش های مدیریتی

جهت دریافت فایل کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.

نویسنده: معصومه طاهری فرد پیله رود | کارشناس ارشد مطالعات زن و خانواده
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا