مددکاری اجتماعی Social Work

معرفی نفرات اتاق فکر کانال رسمی مددکاری اجتماعی ایران

با توجه به نهایی شدن نفرات اتاق فکر کانال رسمی مددکاری اجتماعی ایران برای یکسال آینده، اسامی نفرات تیم تخصصی به انضمام تشریح ابعاد کامل برنامه راهبردی عملیاتی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران در مسیر هدایت تخصصی و عملیاتی این پایگاه مجازی اعلام می گردد.

خانم فرشته محمدی

خانم پونه امام شوشتری

خانم عاطفه کرد

خانم حمیده سنگچی

خانم هما صدری

جناب آقای محمد چیری

جناب آقای احمد جبارزاده

جناب آقای دکتر آزاد دارابی

جناب آقای دکتر سید مجید حسینی

جناب آقای جواد طلسچی یکتا

دانلود فایل راهبردی عملیاتی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران

قابل به ذکر است کلیه تقسیم وظایف و ترکیب نفرات کارگروههای تخصصی برای یکسال کاری در پیش روی این وبسایت، برنامه ریزی و به نفرات اعلام و ابلاغ شده است.

روابط عمومی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران
www.iraniansocialworkers.ir
www.iransocialworkers.ir
www.socialworknews.ir

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا