پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

نقش مددکاران اجتماعی در بحران کرونا

دکتر جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی و مدیر مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

نقش مددکاران اجتماعی در کرونا:  در همه گیری کرونا، نقش حیاتی مددکاران اجتماعی در راهبردهای مرتبط با سلامت، بهداشت و رفاه عمومی می بایست بهتر شناخته شده و در سطح ملی از آنان حمایت شود، و در عین حال مددکاران نیز جهت پشتیبانی از جوامع محلی، خانواده ها و افرادی که به خوبی می شناسند، توانمند باقی بمانند. مددکاران اجتماعی، در حقیقت کلیدی برای سیستم های پاسخگوی محلی بوده و دولت ها برای ارائه خدمات در شرایط عادی و اضطراری می بایست از مددکاران بهتر حمایت کنند.

وجود وظایف، دانش، مهارت ها و تخصص مددکاران اجتماعی در چنین بحران هایی ضروری است اما باید خاطر نشان ساخت که حرفه ی مددکاری بالذات، حرفه ای مبتنی بر حقوق بشر بوده و ربطی به شرایط بحرانی ندارد. اخلاق حرفه ای مددکاران و نقش حمایتی مددکاران از حقوق انسان ها باعث می گردد که در دوران کرونا به بررسی دقیق و موشکافانه تغییرات، قوانین و سیاست ها بپردازند.

نقش مددکاران اجتماعی در کرونا

در اینجا به چند مسئولیت حرفه ای مددکاران اجتماعی و تخصص آن ها در همه گیری کرونا اشاره می گردد:

_ خود مراقبتی و توجه به سلامت شخصی و حرفه‌ای در موقعیت‌های چالش برانگیز

_ حفظ یکپارچگی و استاندارد های حرفه ای

_اطمینان از تداوم ارتباط، حمایت و خدمات تا جایی که ممکن است نظیر استفاده فزاینده از ارتباطات دیجیتال

_ استفاده خوب از قدرت قانونی و حفظ بالاترین منش اخلاقی در محیط و موقعیت اضطراری و تحت فشار

_ کمک به دسترسی کودکان و بزرگ‌سالان به منابع مورد نیازشان جهت حفظ سلامتی و رفاه خود از طریق:

اطلاع رسانی

توانمند سازی افراد در دسترسی به خدمات مناسب جهانی

کمک به افراد در دسترسی به حقوق خود

فعالیت جهت پیشگیری و کاهش فقر از  طریق تهیه غذا

ایجاد و دسترسی به اَشکال نوین و ایمن ارتباط مثل پلتفرم های دیجیتال

اطمینان از توانایی مردم در دسترسی مستمر و تغییر حمایت ها – در صورت تغییر شرایط شان در طول همه گیری –

_ شناسایی، پاسخگویی و اطمینان از حمایت مداوم برای افرادی که بیشتر از همه در معرض خطر هستند شامل:

بیشتر حاشیه نشینان و افرادی که مسکن فقیرانه ای دارند

آن هایی که کمترین دسترسی را به اطلاعات و خدمات دارند

افرادی که بیشتر از سایرین در خانه یا بیرون در معرض آسیب هستند

معلولین و کسانی که بیماری زمینه ای دارند

پناه‌جویان و مهاجرین و افراد در معرض خطر خاص

_ شناسایی و پشتیبانی از مراقبین غیر رسمی سلامت

_ بسیج کردن، ارتباط مردمی و اطلاع رسانی در مورد جامعه، خدمات و منابع جهانی و ثانویه

_ حمایت از خانواده ها و سایر افراد که به صورت مستقیم در اثر کرونا عزادار و دچار آسیب شده اند

_ وکالت و حمایت فعال از طریق دانش سیاسی و قانونی، کمک به افراد برای بیان نیازها و نظراتشان و ارتقای سیاست ها و روش های اخلاقی فراگیر در گروه ها و سازمان ها در بحران کرونا

به علاوه ی این موارد، بی عدالتی در دسترسی به مراقبت های بهداشتی زمان همه گیری و کمک رسانی به صورت مجازی، بیشتر خود را آشکار ساخت. در کشورهایی که مردم به کامپیوتر و اینترنت دسترسی محدودی دارند مثل بی خانمان ها و خانواده هایی که بضاعت مالی ندارند یا مناطق روستایی ، مددکاران تمام تلاش خود را برای رسیدگی به چنین بیمارانی قرار دادند. در این بحران ، نه تنها مددکاران کار درمان را انجام دادند بلکه در قرار دادن بیماران تحت پوشش بیمه ، پرداخت هزینه ها، تعیین منابع، و اطلاع رسانی در مورد ویروس کرونا نیز کمک حال بوده اند.

منبع:

The role of social workers in a pandemic and its aftermath_ learning from Covid-19 _ www.basw.co.uk (1).mhtml

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا