پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

نمودار | مروری بر نرخ خودکشی در جهان

بدینوسیله نمودار هایی مختلف از آمار های تفکیکی خودکشی در سطح جهان، جهت مطالعه کاربران این پایگاه اینترنتی نمایه می گردد.

خودکشی خودکشی 2

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir
دکمه بازگشت به بالا