پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

نیازهای زنان سرپرست خانوار؛ از مقالات انتشار یافته در “دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی”

مدیریت وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان به اتفاق یکی از نویسندگان فعال این پایگاه، با ارائه مقاله ای مشترک تحت عنوان “نیازهای زنان سرپرست خانوار”، در “دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی”حضور یافتند و مقاله مذکور در مجموعه مقالات علمی- پژوهشی این کنگره به چاپ رسیده است. بدینوسیله چکیده مقاله به انضمام فایل PDF این مقاله منتشر می گردد.

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه در سال­های اخیر با روند رو به رشد شمار زنان سرپرست خانوار مواجه بوده­ ایم، دغدغه نگاه ویژه به مسائل زنان سرپرست خانوار و شناسایی نیازهایشان امری لازم و ضروری می­نماید. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی نیازهای زنان سرپرست خانوار انجام گرفت. روش: مطالعه کیفی حاضر بر روی ۱۹ زن سرپرست خانوار و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و با روش نمونه ­گیری هدفمند در سال ۱۳۹۵ انجام شد. داده ­ها به روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد. یافته ­ها: نیازهای شناسایی شده زنان سرپرست خانوار بر اساس تجارب مشارکت کنندگان عبارت بودند از: نیازهای اقتصادی، مهارت­های مدیریت خانواده، نیازهای آموزشی و نیازهای روانی- اجتماعی. نتیجه­ گیری: با توجه به یافته ­های این مطالعه می­توان چنین نتیجه­ گیری کرد که زنان سرپرست خانوار دارای نیازهای گوناگونی هستند که عدم تأمین هر کدام از این نیازها بر سایر جنبه­ های زندگی آنان تأثیر می­گذارد. شناخت ابعاد گوناگون نیازهای زنان سرپرست خانوار این امکان را فراهم می­نماید که سازمان­ها، نهادها و به طور کلی افرادی که با این گروه از زنان در ارتباط قرار دارند، درک صحیح ­تری از نیازهای آنان داشته باشند و با رویکردی جامع به رفع نیازهای آنان بپردازند.

کلیدواژه ­ها: نیاز، زنان سرپرست خانوار، تحلیل محتوا.

جهت دریافت فایل PDF مقاله اینجا کلیک کنید.

نویسندگان: کبری واعظی؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی | جواد طلسچی یکتا؛ کارشناس مددکاری اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا