پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۷ رونمایی شد

روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۷ مورخ ۲۱ مارچ است. شعار پوستر ”توسعه اجتماعی و سازگاری محیطی” مربوط به بخش سوم دستور جلسه جهانی برای مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی است.
تمام دستیاران مددکاران اجتماعی و اعضا، از طریق اضافه کردن لوگوی خود در کنار آرم فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی، به پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی پیوستند.

ترجمه کردن این پوستر به زبان های مختلف
فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی از اعضای سازمان های مختلف برای ترجمه پوستر به زبان خودشان دعوت می کند. سال گذشته پوستر به ۴۵ زبان ترجمه شد که وحدت حرفه ای جهانی را برجسته و نمایان کرد و نشان از توافق برای اقدام و عمل را در این زمینه دارد.
فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی امیدوار است که بیشتر سازمان ها قادر به ویرایش پوستر برای ترجمه خود باشند، اما اگر برای آن ها امکان پذیر نبود، لطفا متن زیر را به صورت پررنگ، به همراه اضافه متن ترجمه خود در زیر پوستر، آن را به این آدرس ایمیل نمایند:
pascal.rudin@ifsw.org

گردآوری و ترجمه: هُما صدری | عضو تیم روابط بین الملل وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا