پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

دکتر موسوی چلک مطرح کرد: استفاده از سایر ظرفیت‌های اجتماعی در پیشگیری از کودک آزاری

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: خانه، مهدهای کودک و مدارس در اولویت برنامه‌های پیشگیری از کودک آزاری قرار دارند.

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران سید حسن موسوی چلک اظهار کرد: کودک آزاری موضوع امروز و دیروز نیست و مسئله‌ای جهان شمول است و در همه کشورها رخ می‌دهد و کشور ما نیز از وقوع آن مستثنی نبوده و در شرایط کنونی جزء معضلات و مسائل اولویت‌دار کشور است.

وی در ادامه تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که کودک آزاری مختص دوره خاصی نبوده و این معضل در محیط های مختلفی چون خانه، کارگاه، مراکز نگهداری از کودکان، مدرسه و همچنین محیط های آموزشی، به اشکال متفاوت اتفاق می‌افتد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: آنچه امروز اهمیت دارد این است که باید اقداماتی را در راستای پیشگیری از بروز کودک آزاری در دستور کار قرار دهیم و با تمرکز بیشتری در جلوگیری از وقوع این معضل تلاش کنیم.

موسوی چلک در ادامه یادآور شد: بسترهای مناسب و تاثیرگذار در اجرای برنامه‌های پیشگیری از کودک آزاری مثل خانه، مهدکودک، مدارس و محیط‌های آموزشی باید در اولویت قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: اجرای برنامه‌های پیشگیری از کودک آزاری در محیط‌های مورد اطمینانی مانند مدارس که کودکان از بدو ورود به مدرسه ۱۲ سال از عمر خود را در بستر آموزشی این اماکن سپری می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
استفاده از سایر ظرفیت‌های اجتماعی در پیشگیری از کودک آزاری

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به تاثیر فضای مذهبی در پیشگیری از کودک آزاری با تریبونی که در اختیار دارند، تصریح کرد: روحانیون با استفاده از مذهب و اثرگذاری که در جامعه دارند، می‌توانند آموزش‌های مورد نیاز را فرا گرفته و در کنار سایر مجموعه‌ها نسبت به پیشگیری از کودک آزاری به جامعه هدف منتقل کنند.

موسوی چلک در ادامه یادآور شد: در مقوله پیشگیری از وقوع معضل کودک آزاری هیچ ظرفیتی را برای پیشگیری اجتماعی، با ارائه محتوا و روش مناسب نباید از دست بدهیم. وی اضافه کرد: دسترسی افراد به منابع حمایتی در مواقع بروز کودک آزاری نیز باید همزمان با توسعه و اجرای طرح‌های پیشگیری از این معضل افزایش پیدا کند.
فعالیت ۳۰۰ واحد اورژانس اجتماعی در سراسر کشور

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به نقش اورژانس اجتماعی در معضل کودک آزاری و ارائه خدمات مورد نیاز در این مواقع، تاکید کرد: در حال حاضر مهمترین منبع دسترسی و حمایت از کودکان مورد آزار واقع شده، اورژانس اجتماعی است و طی ۲۰ سال فعالیت این مجموعه نقش قابل توجهی در کاهش معضلاتی چون کودک آزاری داشته است.

موسوی چلک یادآور شد: اورژانس اجتماعی هم اکنون با ۳۰۰ واحد فعال در سراسر کشور اقدامات پیشگیرانه و مداخلات به هنگام در معضلات و آسیب‌های اجتماعی به جامعه هدف خود ارائه می‌دهد و البته هنوز در همه نقاط فراگیر نشده است و باید توسعه پیدا کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مناطق کم برخوردار و محروم نیز باید در اولویت فعالیت اورژانس اجتماعی قرار بگیرند و مدیریت اجتماعی باید به گونه ای باشد که بتواند پاسخگوی مداخله به هنگام در حوادثی مشابه کودک آزاری باشد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: مداخله به هنگام در معضلات اجتماعی حساسیت اقشار مختلف را به دنبال دارد و به دنبال آن با آگاه سازی گروه های مختلف، از وقوع بسیاری از حوادث تلخ مثل کودک آزاری جلوگیری می‌شود.

موسوی چلک اضافه کرد: در گذشته به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی که وجود داشت، پردازش دقیقی بر معضلات اجتماعی صورت نمی‌گرفت و با گذشت سال‌ها اکنون رسیدگی به معضلات و آسیب‌های اجتماعی جزء اولویت‌های اصلی سیاست گذاران اجتماعی است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir
دکمه بازگشت به بالا