لایوهای اینستاگرام تیم تخصصی مددکاری اجتماعی

چهارمین لایو تیم مددکاران اجتماعی

تحلیل وضعیت اجتماعی با تاکید بر خانواده

لایو تیم تخصصی مددکاری اجتماعی
در انجمن ازدواج و خانواده کشور

موضوع:
تحلیل وضعیت اجتماعی با تاکید بر خانواده

زمان:
جمعه
۱۴۰۰/۱۱/۲۲
ساعت ۲۱/۰۰

مریم عابدینی
مددکار اجتماعی
عضو تیم مددکاری اجتماعی انجمن ازدواج و خانواده کشور (میزبان برنامه)

دکتر سید حسن موسوی چلک
دکتری تخصصی مددکاری اجتماعی
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی منطقه آسیا اقیانوسیه (میهمان برنامه)

در کافه رسانه مددکاری

http://www.instagram.com/cafemadadkari/

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا