معرفی کتاب | کتاب آسیب شناسی اجتماعی

در جهانی که ما زندگی می کنیم تقریباً شاهد تغییرات شگرفی در همه بخش های زندگی انسانها هستیم. در طول ۱۵ سال گذشته، ما شاهد اتفاقاتی که منعکس کننده قدرت روح و ذهن انسانها باشد، بوده ایم. این تغییرات شامل فروپاشی دیوار برلین، همگرایی اروپا، پیشرفت نی نظیر در علم پزشکی، علوم کامپیوتری بوده است. همزمان با این تغییرات ما با حقایق شگرف و حیران کننده ای که در راستای تخریب و از بین بردن انسانها است مواجه می شویم که می توانیم درگیری های مسلحانه در قسمت های مختلف دنیا؛ جنگ خلیج فارس، حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر با جنگی تحت عنوان جنگ علیه تروریسم را نام ببریم.
در چنین شرایطی می توانیم بیان کنیم که هرگز تا قبل از وقوع این رویدادها جهان هرگز این چنین کوچک، شکننده، تکه تکه و پر تنش نبوده است. روند زندگی ما انسانها نشانی از نابرابری گسترده ای در توزیع ثروت و توسعه یافتگی جدی در نواحی مختلف دنیا است.
در یک موقعیت ناپایدار مشکلات اجتماعی مختلف به شکل ناگهانئ خود را آشکار می سازند، مسأله ای که گاهی اوقات تحت عنوان “چتر مشکلات آسیب شناسی اجتماعی” مطرح می شود. این مسأله مورد توافق دانشمندان علوم اجتماعی جهت ارائه توزیعی از دلایل و مکانیزم های پدیده های آسیب شناسی است و از آن برای اعمال پیشگیری صحیح و روشهای بازدارنده استفاده می شود.
اصطلاح آسیب شناسی اجتماعی شامل مشکلات اجتماعی ای می شود که در آن خودآگاهی مشترک وجود دارد که برای اشخاص، گروهها و حتی کل جامعه بسیار زیانبار و مخرب است.

این کتاب یک قسمتی از مجموعه پروژه های فرهنگ های خشونت است. هدف این پروژها معرفی، توضیح و فهم گسترده خشونت در زندگی امروزی است. در این روند آن ها به وجود خشونت در رسانه، هنر و ادبیات می پردازند. خشونت بعنوان بخشی از جوامع، برای متحد کردن افراد جامعه و حکومتها بوده است که هم اکنون بعنوان پدیده ای وحشت انگیز در دنیای امروزی دیده می شود. موارد بررسی شده در طرح:
۱_ قسمت خشونت طبیعت انسان
۲_ جنگ، جنگ مدنی، ترور و کلان شهرها
۳_دین، موسسات دینی و نقش آنها در کم کردن و دفع خشونت: اصول گرایی دینی و خشونت
۴_ زندگی نهادی: شامل مدرسه و بیمارستانها
۵-قومیت، ملیت و خرده ملیتها، نژادپرستی و خشونت
۶_خشونت در حریم خصوصی، سوءاستفاده از زنان و کودکان
۷_خشونت در سپهر عمومی _مشروع سازی خشونت؛ قانون، مفاهیم تنبیه، اعدام، خشونت دولتی_نظامی سازی و رقابت اسلحه ای
۸_اقتصاد بازار و جهانی سازی
۹_فقر و خشونت
۱۰_خشونت و مدرنیته – نقش علم و تکنولوژی
۱۱_جوانان و خشونت – خشونت باندی (گنگ)، سربازان کن سن، ولگردی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا