کتاب خانه تاب آوری منتشر می گردد

ششمین کتاب سال مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان تحت عنوان «خانه تاب آوری» در دست اقدام است

پس از انتشار کتاب باشگاه تاب آوری، ششمین کتاب سالِ پایگاه اینترنتی مددکاری اجتماعی ایرانیان با محوریت موضوعی تاب آوری (در ابعاد مختلف) تحت عنوان کتاب خانه تاب آوری» در دست اقدام است.

بر اساس دستور کار وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان مبنی بر گردآوری مطالب اختصاصی پایگاه در قالب مجموعه یادداشتها و مقالات بعنوان کتاب سال، طبق روال عملکرد هر ساله ی این پایگاه اینترنتی، اینبار نیز با موضوع تاب آوری مشتمل بر مطالب انتشاریافته در خبرگزاری سلامت نیوز و مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

بزودی جزییات جدیدی از ششمین کتاب سال پایگاه اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران اطلاع رسانی می گردد.

مطلبی کوتاه پیرامون تعریف تاب آوری

برای تعریف تاب آوری چه در مفهوم و چه در عملیات بایستی به دوستون اصلی «وجود چالش و تنش» و «نتیجه خوب» تکیه زد به عبارت ساده تر این دو موضوع در هر تعریفی از تاب آوری ضرورتاً بایستی وجود داشته باشد.

هر تعریفی از تاب آوری بدون وجود یکی از این دو مولفه جامعیت لازم را نخواهد داشت.

علاوه بر دو مفهوم ضروری ” شرایط پرتنش” و ” نتیجه خوب ” در راه رسیدن به تعریفی از تاب آوری به سه بعد زمانی ، آینده ، حال و گذشته نیز بایستی توجه صورت گیرد.

آنجا که تاب آوری نقش مقابله ای دارد توان تاب آوری در زمان حال ایفای نقش میکند و آن هنگام که از بروز صدمه و آسیب پیشگیری میکند بهرمند ازقدرت موثردر آینده یا اینده نگری تاب آوری هستیم . و هنگامی که از اثر بخشی تاب آوری برای بازیابی و باز توانی پس از آسیب و صدمات و یا تروما استفاده میکنیم در واقع از تاب آوری گذشته نگر بهره جسته ایم .

در این معنا تاب آوری محدود به پیشگیری، مقابله و بازیابی و احیاء پس از ضربه نیست.

تا به اینجا به دو مولفه ( شرایط پرتنش ، نتیجه خوب) و سه وجه زمانی ( حال ، آینده و گذشته ) اشاره شد اکنون با ترسیم مربعی که اضلاع چهارگانه آن عبارتند از :
تاب آوریکار ساخت و ارایه تعریف تاب آوری را به انتها نزدیکتر میکنیم.

فرد، خانواده، جامعه، اقلیم، سامانه و سازمان تاب آور بایستی بتواند بر چالش ها غلبه کند از موانع عبور کند و صدمات احتمالی را بازسازی ، ترمیم و بازیابی کند و به اهداف خویش دست پیدا کند که بصورت خلاصه عبارتست از صرف انرژی در جهت بهبود اوضاع.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا