سلامت اجتماعییادداشتهای اختصاصی

یادداشت اختصاصی | ضرورت توجه به علل مادرزادی بروز معلولیت ها، در مسیر سیاستگذاری های پیشگیرانه از تولد نوزادان معلول

افراد دارای معلوليت واقعيتی انكار ناپذير در جمعيت هر جامعه ای هستند، معلولیت و پیامدهاى منفى جسمى، روانى و اجتماعى ناشى از آن، یکى از موانع رشد و توسعه کشور قلمداد می‌گردد. معلولیت، پدیده‌اى ناخواسته و ناگوار است که گروهى از انسانها ممکن است به ناگزیر در بخشى از زندگى یا تمامى عمر خود به آن دچار گردند. هرچند تعدادى از نقص‌ها بصورت مادرزادی ازبدو تولد به وجود می آیند، اما دیگر موارد در هر سنى ممکن است اتفاق افتد. يكي از مهمترين مشكلات بهداشتی جوامع پيشرفته و در حال توسعه در عصر حاضر بروز معلوليت‌های ارثی و مادرزادی است كه نه تنها با خسارات اقتصادی ناشی از تولد نوزاد معلول همراه است بلكه خسارات روحی و روانی ناشی از آن بر افراد معلول و خانواده‌های آنها نيز غير قابل اغماض است. در برنامه‌های بهداشتی و درمانی كه بمنظور كاهش بار و اثرات معلولیت اجرا مي گردد دو هدف اصلی وجود دارد: اول استفاده از روشهای پيشگيری نوع اول كه در ار تباط با معلوليتهای ارثی و مادرزادی از اهميت فوق‌العاده ای برخوردار است و دوم ارائه راهكارهای لازم بمنظور كاهش سطح معلوليت و افزايش توان افراد معلول در كسب حداكثر توان ممكن در يافتن زندگی بدون وابستگی به ديگران كه مجموعه ای از روشهای پيشگيری نوع دوم و سوم را شامل می گردد. از آنجا که مسئولان سازمان بهزیستی و برنامه‌ریزان در تلاش هستند که با تدابیری مانند اجباری و رایگان کردن آزمایشات ژنتیک پیش از ازدواج از تولد نوزادان معلول در کشور بکاهند، توجه به علل معلولیت جهت برآورد میزان موفقیت برنامه ها و سیاست های اتخاذ شده بسیارضروری است. از آنجا که علل قسمتی از معلولیت ها ازدواج فامیلی یا ناقل بودن یکی از طرفین به ژن معیوب مسئول بروز معلولیت است اما باید توجه داشت که درصدی از معلولیتها مادرزادی هستند یعنی هیچ کدام از طرفین یا خانواده‌هایشان ناقل ژن معیوب نبوده اند بلکه بخاطر عدم آگاهی مادران و یا اطرافیان آنان و انجام یکسری از فعالیتها در دوران بارداری باعث تولد نوزاد معلول می شوند که از آن جمله می‌توان به مصرف خودسرانه داروها، بدون برنامه ریزی باردار شدن، در معرض اشعه ایکس قرار گرفتن، ترزیق برخی واکسن ها، تعامل با کودکی که مبتلا به سرخچه، و…. اشاره کرد. بنابراین بهتر است که سیاست‌گذاران در تدوین برنامه‌های پیشگیری از معلولیت در بدو تولد به علل مادرزادی نیز توجه کنند؛ چرا که علت معلولیتهای مادرزای ناآگاهی مادران و افراد جامعه از اصول بارداریِ برنامه ریزی شده و مراقبت های لازم و ضروری در دوران قبل، حین و بعد از بارداری است و انجام آزمایشات ژنتیک در بروز معلولیتها با علل مادر زادی نقش موثری نخواهند داشت. پس لازم است تا تدابیری اتخاد شود که زنان جامعه ما قبل از تصمیم به بارداری از زمینه های بروز و اقدامات پیشگیرانه معلولیت‌های مادرزادی آگاه شوند، تا بتوانند از اقدامات و فعالیتهای آسیب رسان به جنین و نوزاد خود پیشگیری کنند. که برای حصول به این امر آگاهی بخشی به افراد را در آموزشها و مشاوره های قبل از ازدواج می‌توان مدنظر داشت. بنابراین ضروری است که سیاستگذاران با اتخاد یک سیاست جامع که هم علل ارثی و علل مادر زادی را در بروز معلولیت مدنظر قرار می‌دهد از تولد نوزادان معلول در جامعه تا حد چشمگیری پیشگیری نمایند.

پروانه خفتان؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا