یادداشتهای اختصاصی

یادداشت کوتاه یک مددکار اجتماعی با موضوع: نقش مددکاران اجتماعی در حاشیه شهر، جهت مدیریت آسیب ها …

635063125368784983در حال حاضر اسكان كم درآمدها، ساماندهی و توانمندسازی ساكنان بافت های نابسامان شهری از موضوعات و مسائل مهم توسعه شهری كشور است.

حاشيه نشينی همواره در طول چند دهه اخير چالش اصلی شهرها بوده است و بعد از تجربيات مختلف برخورد قهری، آنچه كه اكنون توسط سازمان های بين المللی توصيه شده، رويكرد توانمندسازی است كه به جای حمايت های مالی، بر توانمندسازی حاشيه نشينان با تأكيد بر ماهيت درونزايی حل مشكل استوار شده است. از آنجا که مددکاران اجتماعی اولین متخصصین در زمینه پیشگیری، درمان، بازتوانی در حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی هستند و با رویکرد سیستمی که در بررسی علل مشکلات و آسیب های اجتماعی دارند، می تواند با حضور در مناطق حاشیه شهرها و ارایه خدمات مددکاری اجتماعی و جلب مشارکت مردم در این مناطق ضمن کاهش و مدیریت آسیب های اجتماعی مبادرت به ترسیم نقشه آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه نشین کنند که اگر این نقشه های آسیب ها در هر محله حاشیه نشین طراحی و ترسیم شود در ارایه راهکارهای تخصصی و به تبع آن ارایه خدمات تخصصی می‌تواند راهنما و راهگشای خوبی باشند.

حمید شمسی | کارشناس مددکاری اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی بنیاد شهید کرمانشاه
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا