مددکاری اجتماعی Social Work

کتابِ امسالِ وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی با محوریتهای موضوعیِ مختلف

وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانبا توجه به نقشه راه وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران مبنی بر طراحی و اجرای کارزارهای رسانه ای مستقیم و غیرمستقیم در اشکال مختلف و با محوریتهای موضوعی خاص و متناسب با شرایط و موقعیتهای تشخیصی و همچنین، رسالت این سازمان مجازی در مسیر ثبت وقایع رسانه ایِ حوزه مددکاری اجتماعی ایران، محصول علمی- فرهنگی- اجتماعیِ امسال این وبسایت شامل چاپ و انتشار کتابی با محتوای مجموعه یادداشتها و مقالاتی است که در مقاطع زمانی مختلف (از پاییز سال ۹۴ تا شهریور ماه سال ۹۵)، در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران انتشار یافته اند و در حوزه های مختلفی از جمله: مجموعه مقالات و یادداشتهای مُدل های توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، اَنگ اجتماعی، ماه جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۶، مطالبه گری اجتماعی، حقوق شهروندی و نهایتاً جنبش رسانه ای سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران خواهند بود.

قابل به ذکر است تیم تخصصی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران در حال چیدمان دقیق مقالات و یادداشتهای مربوطه هستند و به لطف و یاری پروردگار متعال، این مهم در سال جاری رقم خواهد خورد.

منبع : روابط عمومی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا