معلول آزاری و جامعه

معلول آزاری و جامعه: معلول آزاری چهارمین رتبه در انواع خشونت خانگی را دارد، به هر گونه رفتار که باعث آزار در فرد معلول شود معلول آزاری خطاب می شود که انواع مختلفی دارد.

معلول آزاری

قبل از اطلاع از مبحث معلول آزاری لازم است بدانیم که، فرد دچار معلولیت به طور کلی به فردی گفته می شود، که از لحاظ جسمی و یا ذهنی دچار مشکل باشد. طوری که این اختلال، زندگی روزمره و شخصی او را دچار مشکل نماید و استقلال آن فرد را در زمینه های مختلف سلب کند و نیز در پی آن، وابستگی شدید به اطرافیان و خانواده برای انجام هرگونه امورات و فعالیتهای روزمره در کلیه حوزه های اجتماعی و یا اقتصادی و غیره برای فرد ایجاد کند.

لازم به ذکر است که معلول آزاری پس از کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری در رتبه چهارم قرار دارد.

تقریبا ۱۵ درصد از افراد جامعه دارای انواع معلولیت ها هستند.

انواع معلول آزاری

معلول آزاری را نمی توان فقط به کتک زدن نسبت داد. بلکه رفتارهای ناخواسته ای که هنگام مواجهه با فرد دچار معلولیت از خود نشان می دهید هم می تواند موجب رنجش خاطر آن فرد گردد و این مورد نیز از انواع این آزارها قلمداد می گردد.  این عمل به طور عمده به چند بخش تقسیم می شود:

معلول آزاری به صورت فیزیکی که عموما در آسایشگاه های نگهداری از معلولین، ممکن است توسط پرسنل رخ دهد، یا گاها این آزار توسط نزدیکان و افراد خانواده فرد دچار معلولیت صورت می گیرد. این آزار روانی و احساسی که به شدت مخرب تر از انواع فیزیکی و جنسی آن می باشد نیز جزو این تقسیم بندی قرار می گیرند.

معمولا آزارهای جنسی در دخترانی که از هر لحاظ دارای معلولیت می باشند بسیار شایع است.

یکی دیگر از انواع معلول آزاری، عدم وجود امکانات اجتماعی، فرهنگی و حمل و نقل و سایر موارد می باشد.

در قریب به اتفاق موارد فراخوان های استخدام افراد در ادارات و ارگانهای مختلف، یکی از نکاتی که در ابتدای امر بدان اشاره مستقیم و تاکید می گردد، عدم داشتن هرگونه معلولیت و ناتوانی جسمی_ حرکتی است!

و یا برای مثال در سطح شهر، معابر عمومی و نیز امور حمل و نقل، امکانات ویژه ای برای این افراد در نظر گرفته نشده است.

راهکارهای پیشگیری از معلول آزاری

معلول آزاری همچنین می تواند بروز دادنِ احساس ترحم و دلسوزی های کاذب در زمان مواجهه با این افراد باشد که در نتیجه موجب بوجود آمدنِ احساس بد و ناخوشایند برای فرد دچار معلولیت می گردد. آشنایی با حق و حقوق افراد دارای معلولیت و شناخت حقوق آن ها و احترام به این افراد، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از معلول آزاری می باشد.

بیشتر بدانید: لزوم تصحیح نگرش های نادرست نسبت به معلولان جامعه

همچنین حمایت از افراد دچار معلولیت های جسمی و حرکتی و پذیرش آن ها به عنوان یک انسان عادی و دارای توانمندی و استعدادهای متفاوت، کمک شایانی هم به افراد دچار معلولیت و هم به خانواده های این افراد خواهد کرد.

اهمیت آگاه سازی جامعه نسبت به معلول آزاری

زمانی که جامعه از حقوق افراد معلول آگاه باشد، در نتیجهٔ این آگاهی، رفتار یا سوء برخوردی برای افراد دارای هرگونه کم توانی به وجود نمی آید و در نتیجهٔ چنین شرایطی، وارد شدنِ هیچگونه آسیب های روحی و روانی نیز به این افراد محتمل نمی گردد.

همچنین بالا بردنِ میزان مشارکت افراد دچار معلولیت در تمامی حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و غیره، تاثیرات بسیار مثبتی بر کیفیت زندگی آنان خواهد داشت.

توانمندسازی افراد دچار معلولیت

یکی از مهم ترین عوامل جهت توانمندسازی افراد دچار معلولیت، تخصیص سهمیه استخدام در ارگان ها و سازمان های مختلف می باشد. همچنین مستقل نمودنِ افرادِ دچار معلولیت و عدم وابستگی آنها به کمک دیگران در انجام امورات روزمره، کلیه فعالیتهای اجتماعی و خصوصا، توجه ویژه به مبحث مغفول ماندهٔ مناسب سازی اماکن شهری، پارک ها، ادارات و سازمانهای محل تردد این افراد، از اساسی ترین عوامل توانمندسازی افراد دچار معلولیت می باشد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا