باشگاه تاب آوری، سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب؛ با محوریت کُتب تخصصی تاب آوری

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری (Resilience Club): بر حسب هماهنگی ها و توافقات بعمل آمده، وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان به همراه کلیه پایگاههای اطلاع رسانی تحت هدایت و سرپرستی، پوشش رسانه ای سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب را با تمرکز بر کُتب تاب آوری و نشر ورجاوند عهده دار خواهد بود.

قابل به ذکر است ابعاد این پوشش رسانه ای شامل کلیه برنامه های نشست های تخصصی، امضاء و اهداء کُتب تخصصی امسال توسط نشر ورجاوند و …. می باشد که مستقیماً تحت پوشش رسانه ای وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان و سایر پایگاهها خواهد بود.

شایان ذکر است روز نشست: یکشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری، از ساعت ۱۴/۰۰ الی ۱۵/۳۰، سالن کتاب نما “سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران”،شهر آفتاب می باشد.

منبع: روابط عمومی وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

 

گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا