مددکاری اجتماعی Social Work

تصویر لوگوی مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
تصویر لوگوی مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

شکل گیری مددکاری اجتماعی ریشه در تلاش های داوطلبانه در اواخر قرن نوزدهم در اروپا و آمریکای شمالی دارد که موضوع فقر و سایر مسائل اجتماعی در جامعه ای که اقتصاد در حال شکوفایی بود به عنوان یک پارادوکس اصلی خطاب قرار داده شد و به مرور این تلاش های داوطلبانه شکل علمی و حرفه ای پیدا کرد تا جایی که در دهه 1930 مددکاری اجتماعی توانست جایگاه حرفه ای خود را پیدا کند.

مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر عمل و یک رشته دانشگاهی است که بر اساس نظریه های مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی و سایر علوم انسانی است.

مرزهای دانش مددکاری اجتماعی بر اساس اقدامات پژوهش محور Practice-informed Research و پژوهش های اقدام محور Research-informed Practice قابل توسعه است، از همین رو شورای آموزشی مددکاری اجتماعی CSWE یکی از صلاحیت های حرفه ای مددکاران اجتماعی را مهارت در انجام پژوهش معرفی کرده است، بدین معنی که نه تنها مددکاران اجتماعی لازم است در هر حوزه ای که فعالیت می کنند از آخرین پژوهش های انجام شده در آن حوزه مطلع شوند، بلکه شایسته است که اقدامات پژوهشی نیز در حیطه فعالیت خود انجام دهند.

مهم ترین وجه تمایز مددکاری اجتماعی از سایر حرفه های یاورانه، مفهوم “فرد در محیط” است، بدین معنی که مددکار اجتماعی توامان به مولفه های فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت داده و تغییر در فرد و محیط را برای رسیدن به یک تعادل رضایت بخش و یک تغییر اثر بخش جستجو می کند، لذا دامنه فعالیت های آن تنها محدود به فرد نبوده، خانواده، سایر گروه های اجتماعی و جامعه را نیز شامل می شود.

از سویی مددکاران اجتماعی زمانی می توانند عملکرد خود را حرفه ای و خوب (Good Practice) ارزیابی کنند که این عملکرد بر اساس دانش(knowledge)، مهارت ها، مجموعه ارزش ها و استاندارهای اخلاقی و فرایندهای عاطفی و شناختی باشد، در این صورت است که اساساً فعالیت های آن ها اعتبار حرفه ای می یابد، به عنوان نمونه از پایه های مهم مددکاری اجتماعی حقوق بشر است، از همین رو “رویکرد نقاط قوت” جایگاه شایسته ای در این حرفه دارد و بر اساس این حرفه مددکاران اجتماعی مراجعین را افرادی مدبر، انعطاف پذیر و دارای ظرفیت می بینند، همچنین اصول احترام به ارزش ذاتی انسان ها، عدالت اجتماعی و فردی سازی برای مددکاران اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

هدف اصلی مددکاری اجتماعی بهبود سلامت و رفاه اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت اجتماعی، تلاش در جهت از بین رفتن ستم در جمعیت در معرض خطر با استفاده از تعیین کننده های اجتماعی است، بنابراین این حرفه مسائل اجتماعی، حل تعارض های بین فردی، نیازهای انسانی و سایر موضوع های اجتماعی را مخاطب قرار می دهد.

مددکاران اجتماعی افراد و جوامع را درگیر می کنند تا به چالش های زندگی و وقایع تروماتیک پاسخ داده تا بتوانند تغییر و تاب آوری را ایجاد کنند. همچنین مددکاران اجتماعی با سایر نهادها همکاری می کنند تا زمینه را برای بهبود شرایط، و فرصت هایی برای رشد، بهبود و توسعه فردی فراهم کنند.

مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف مانند سازمان های رفاه کودک و خانواده، مدارس، بیمارستان های عمومی و روانپزشکی، سیستم قضایی (زندان، دادگاه، کانون اصلاح و تربیت و…)، بخش خصوصی، بخش رفاه سازمان ها(بانک، شرکت نفت و..) فعالیت می کنند.

در حال حاضر مددکاری اجتماعی در ایران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آموزش داده می شود و یکی از دوران گذار مهم خود را طی می کند، به گونه ای که هویت حرفه ای و علمی آن شکل و قوام عمیق تری را پیدا می کند از همین رو شایسته است که مددکاران اجتماعی با درایت و سنجیدگی بر روندهای تاثیر گذار بر رشد حرفه ای در ایران که تعمق و عمل کنند.

================================

What is social work

The social work was formed when the voluntarily efforts started in Europe and North America since late 19th century and while the economy was developing the poverty and other social problems was addressed as a paradox . These efforts gradually become scientific and professional so that it could find its professional position in 1930s
The social work is an action-based and academic major using the theories of social science and Humanities. The knowledge borders of social work can be developed by practice-informed research and research-informed practice so that Council on Social Work Education (CSWE) has introduced skill on research as one of the professional competence for social workers which means they should know not only about any recent research but also do research practices in their specialized fields

The most important aspect of distinction in social work compared to other professions is the concept of the individual in environment which means the social worker focuses on the components of individual, economy, society, politics and culture and pursues of any individual and social change to access a satisfactory balance and an effective change, so the scope of their activities contains family, other social groups and society

The social workers can assess their actions as a good and professional practice when act based on knowledge, skills, morality, social values and emotional-cognitive processes

This procedure causes their activities basically gain professional validity; for example, one of the important base of social work is human rights so the strengths approach has a competent position in this profession; the clients have been known as tactful, flexible with a good capacity and principles like respect to human dignity, social justice and individualization matter

The main goal using social determinants is promotion of social health and welfare, reduction of social poverty and deprivation, efforts to eliminate the oppression for groups at risk; so this profession addresses social issues, solving interpersonal conflicts, human needs and other stuff.

The social workers engage community so that they can respond to life challenges and traumatic events and become resilience. They cooperate with other entities to create opportunities for improvement of conditions and development in the society

The social workers work in a public and psychological hospitals, children and family welfare entities, schools, judicial systems (including prisons, courts,penitentiary centers), private sections, organizations welfare (banks, oil companies)

This profession taught in three academic levels (BA, MA, PhD) passes one of its transition era in order to form its professional and scientific identity and the social workers need to contemplate tactfully about effective procedures on professional development

در ادامه می توانید کلیه مطالب مددکاری اجتماعی این پایگاه اینترنتی را از قدیمی ترین تا جدیدترین مطالب دریافت و مطالعه نمایید.

مددکاری اجتماعی در سوئیس

مددکاری اجتماعی در سوئیس

مددکاری اجتماعی در سوئیس مددکاری اجتماعی در سوئیس یک حرفه مهم و قابل احترام است. مددکاران اجتماعی در سوئیس به…
مددکاری اجتماعی در کشور هلند

مددکاری اجتماعی در کشور هلند

مددکاری اجتماعی در هلند مددکاری اجتماعی یک حرفه چند رشته‌ای است که برای حمایت از افراد، خانواده‌ها و اجتماع به…
مددکاری اجتماعی نوین از عوامل مهم توسعه و تغییر اجتماعی

مددکاری اجتماعی نوین از عوامل مهم توسعه و تغییر اجتماعی

مددکاری اجتماعی نوین شرط اساسی زندگی توام با آسایش، نشاط، پیشرفت و موفقیت و رشد و کمال برخورداری از سلامت،…
گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی قدمت گزارش‌دادن شاید به تشکیل اولین هسته‌های اجتماعی (خانواده) برگردد، انسانهای اولیه برای انجام امور…
گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی: تهیه گزارش و شرح حال برای مددجویان از اولین اقداماتی است که مددکار اجتماعی حرفه…
گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی: در تهیه و نوشتن هر نوع گزارشی باید به سه مرحله ذیل توجه کافی شود.…
گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی: گزارش‌نویسی عبارت است از به تحریر در آوردن اخبار، اطلاعات، حقایق، علل مسائل و رویدادها، و…
دستاوردهای سفر فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی به افغانستان چه بود؟

دستاوردهای سفر فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی به افغانستان چه بود؟

دستاورد سفر فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی و انجمن مددکاران اجتماعی ایران، برای زنان افغان و علی الخصوص دانشجویان دختر…
هستی شناسی مددکاری اجتماعی

هستی شناسی مددکاری اجتماعی

در یک نگاه هستی­ شناسانه به مددکاری اجتماعی در ارتباطش با هستی­ اجتماعی و مراجعان، می­توان آن را در دو…
بررسی زبان مددکار اجتماعی با توجه به اصطلاح­ شناسی مالکوم پین

بررسی زبان مددکار اجتماعی با توجه به اصطلاح­ شناسی مالکوم پین

زبان مددکار اجتماعی در اصطلاح شناسی مالکوم پین: پین در ابتدای کتاب نظریه نوین مددکاری اجتماعی، پیش از شروع مباحث…
سه گانه ی آب، پایداری اجتماعی و مددکاری اجتماعی

سه گانه ی آب، پایداری اجتماعی و مددکاری اجتماعی

سه گانه ی آب، پایداری اجتماعی و مددکاری اجتماعی: مفاهیم مرتبط با آب به طور جدی در جهان معاصر مورد…
اهمیت، ساختار و کاربرد گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

اهمیت، ساختار و کاربرد گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی مشخصه ای برای درک بهتر مشکل مددجویان و یافتن راه حل می باشد. ساختار و…
مددکاری اجتماعی در مدرسه

مددکاری اجتماعی در مدرسه

مددکاری اجتماعی در مدرسه به دانش آموزان کمک می کند تا بتوانند مشکلات فردی یا تحصیلی خود را برطرف کنند…
آنچه باید درباره مددکاری اجتماعی در رومانی بدانید

آنچه باید درباره مددکاری اجتماعی در رومانی بدانید

مددکاری اجتماعی در رومانی جامعه را توسعه می دهد و رفاه را برای افراد فراهم می کند. امروزه، این حرفه…
مددکاری اجتماعی در کشور فرانسه

مددکاری اجتماعی در کشور فرانسه

مددکاری اجتماعی در کشور فرانسه رفاه کلی جامعه را برای افراد فراهم می نماید و از عدالت اجتماعی و اقتصادی…
مفهوم بازدید از منزل

مفهوم بازدید از منزل

بازدید از منزل ابزار مهمی است که مددکاران اجتماعی برای جمع آوری اطلاعات در ارتباط با گروههای هدف بکار می‌برند…
مددکاری اجتماعی برای کودکان سندرم داون

مددکاری اجتماعی برای کودکان سندرم داون

مددکاری اجتماعی برای کودکان سندرم داون، طیف گسترده ای از فعالیت ها را شامل می شود و نیازمند همکاری متخصصان…
اختلالات روانشناختی پساکرونا

اختلالات روانشناختی پساکرونا

اختلالات روانشناختی پساکرونا منجر به ایجاد تغییراتی در رفتار افراد شده و مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است. این…
مددکاری اجتماعی در هند از چه ویژگی هایی برخوردار می باشد؟

مددکاری اجتماعی در هند از چه ویژگی هایی برخوردار می باشد؟

مددکاری اجتماعی در هند با استفاده از تخصص و تجربه کافی، به مشکلات جامعه رسیدگی می کند و رفاه و…
مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

هدف نهایی مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی، بهبود عملکرد مددجویان دارای نیازهای پیچیده از طریق تامین موثرترین و باکیفیت‌ترین خدمات…
چالش‌ها و راهکارهای درمان فرد خیانت دیده

چالش‌ها و راهکارهای درمان فرد خیانت دیده

راهکارهای درمان فرد خیانت دیده: خیانت در رابطه می‌تواند تاثیرات شدیدی بر افراد درگیر رابطه بگذارد؛ درمان فرد خیانت دیده…
نکاتی که باید درباره مددکاری اجتماعی در کانادا بدانید

نکاتی که باید درباره مددکاری اجتماعی در کانادا بدانید

مددکاری اجتماعی در کانادا می تواند رفاه و آسایش افراد، خانواده ها و گروه های مختلف در جامعه را تامین…
ارتباط کوچینگ با مددکاری اجتماعی چگونه است؟

ارتباط کوچینگ با مددکاری اجتماعی چگونه است؟

صفر تا صد پاسخ به پرسش مهارت کوچینگ چیست، ارتباط کوچینگ با مددکاری اجتماعی و کاربرد های آن در حرفه…
مددکاری اجتماعی در امارات متحده عربی

مددکاری اجتماعی در امارات متحده عربی

تحصیل مددکاری اجتماعی در امارات، علاوه بر تامین فرصت‌های جذاب کسب تجربه‌های کاری به رشد فردی دانشجویان نیز کمک خواهد…
بررسی رشته مددکاری اجتماعی در آمریکا

بررسی رشته مددکاری اجتماعی در آمریکا

مددکاری اجتماعی در کشور آمریکا: رشته مددکاری اجتماعی در آمریکا و لیست برترین دانشگاه های مددکاری اجتماعی در آمریکا در…
دکمه بازگشت به بالا