مددکاری اجتماعی Social Work

شکل گیری مددکاری اجتماعی ریشه در تلاش های داوطلبانه در اواخر قرن نوزدهم در اروپا و آمریکای شمالی دارد که موضوع فقر و سایر مسائل اجتماعی در جامعه ای که اقتصاد در حال شکوفایی بود به عنوان یک پارادوکس اصلی خطاب قرار داده شد و به مرور این تلاش های داوطلبانه شکل علمی و حرفه ای پیدا کرد تا جایی که در دهه 1930 مددکاری اجتماعی توانست جایگاه حرفه ای خود را پیدا کند.

مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر عمل و یک رشته دانشگاهی است که بر اساس نظریه های مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی و سایر علوم انسانی است. مرزهای دانش مددکاری اجتماعی بر اساس اقدامات پژوهش محور Practice-informed Research و پژوهش های اقدام محور Research-informed Practice قابل توسعه است، از همین رو شورای آموزشی مددکاری اجتماعی CSWE یکی از صلاحیت های حرفه ای مددکاران اجتماعی را مهارت در انجام پژوهش معرفی کرده است، بدین معنی که نه تنها مددکاران اجتماعی لازم است در هر حوزه ای که فعالیت می کنند از آخرین پژوهش های انجام شده در آن حوزه مطلع شوند، بلکه شایسته است که اقدامات پژوهشی نیز در حیطه فعالیت خود انجام دهند.

مهم ترین وجه تمایز مددکاری اجتماعی از سایر حرفه های یاورانه، مفهوم “فرد در محیط” است، بدین معنی که مددکار اجتماعی توامان به مولفه های فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت داده و تغییر در فرد و محیط را برای رسیدن به یک تعادل رضایت بخش و یک تغییر اثر بخش جستجو می کند، لذا دامنه فعالیت های آن تنها محدود به فرد نبوده، خانواده، سایر گروه های اجتماعی و جامعه را نیز شامل می شود.

از سویی مددکاران اجتماعی زمانی می توانند عملکرد خود را حرفه ای و خوب (Good Practice) ارزیابی کنند که این عملکرد بر اساس دانش(knowledge) ، مهارت ها، مجموعه ارزش ها و استاندارهای اخلاقی و فرایندهای عاطفی و شناختی باشد، در این صورت است که اساساً فعالیت های آن ها اعتبار حرفه ای می یابد، به عنوان نمونه از پایه های مهم مددکاری اجتماعی حقوق بشر است، از همین رو “رویکرد نقاط قوت” جایگاه شایسته ای در این حرفه دارد و بر اساس این حرفه مددکاران اجتماعی مراجعین را افرادی مدبر، انعطاف پذیر و دارای ظرفیت می بینند، همچنین اصول احترام به ارزش ذاتی انسان ها، عدالت اجتماعی و فردی سازی برای مددکاران اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

هدف اصلی مددکاری اجتماعی بهبود سلامت و رفاه اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت اجتماعی، تلاش در جهت از بین رفتن ستم در جمعیت در معرض خطر با استفاده از تعیین کننده های اجتماعی است، بنابراین این حرفه مسائل اجتماعی، حل تعارض های بین فردی، نیازهای انسانی و سایر موضوع های اجتماعی را مخاطب قرار می دهد. مددکاران اجتماعی افراد و جوامع را درگیر می کنند تا به چالش های زندگی و وقایع تروماتیک پاسخ داده تا بتوانند تغییر و تاب آوری را ایجاد کنند. همچنین مددکاران اجتماعی با سایر نهادها همکاری می کنند تا زمینه را برای بهبود شرایط، و فرصت هایی برای رشد، بهبود و توسعه فردی فراهم کنند.

مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف مانند سازمان های رفاه کودک و خانواده، مدارس، بیمارستان های عمومی و روانپزشکی، سیستم قضایی (زندان، دادگاه، کانون اصلاح و تربیت و…)، بخش خصوصی، بخش رفاه سازمان ها(بانک، شرکت نفت و..) فعالیت می کنند.

در حال حاضر مددکاری اجتماعی در ایران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آموزش داده می شود و یکی از دوران گذار مهم خود را طی می کند، به گونه ای که هویت حرفه ای و علمی آن شکل و قوام عمیق تری را پیدا می کند از همین رو شایسته است که مددکاران اجتماعی با درایت و سنجیدگی بر روندهای تاثیر گذار بر رشد حرفه ای در ایران که تعمق و عمل کنند.

================================

What is social work

The social work was formed when the voluntarily efforts started in Europe and North America since late 19th century and while the economy was developing the poverty and other social problems was addressed as a paradox . These efforts gradually become scientific and professional so that it could find its professional position in 1930s
The social work is an action-based and academic major using the theories of social science and Humanities. The knowledge borders of social work can be developed by practice-informed research and research-informed practice so that Council on Social Work Education (CSWE) has introduced skill on research as one of the professional competence for social workers which means they should know not only about any recent research but also do research practices in their specialized fields

The most important aspect of distinction in social work compared to other professions is the concept of the individual in environment which means the social worker focuses on the components of individual, economy, society, politics and culture and pursues of any individual and social change to access a satisfactory balance and an effective change, so the scope of their activities contains family, other social groups and society

The social workers can assess their actions as a good and professional practice when act based on knowledge, skills, morality, social values and emotional-cognitive processes. This procedure causes their activities basically gain professional validity; for example, one of the important base of social work is human rights so the strengths approach has a competent position in this profession; the clients have been known as tactful, flexible with a good capacity and principles like respect to human dignity, social justice and individualization matter

The main goal using social determinants is promotion of social health and welfare, reduction of social poverty and deprivation, efforts to eliminate the oppression for groups at risk; so this profession addresses social issues, solving interpersonal conflicts, human needs and other stuff. The social workers engage community so that they can respond to life challenges and traumatic events and become resilience. They cooperate with other entities to create opportunities for improvement of conditions and development in the society

The social workers work in a public and psychological hospitals, children and family welfare entities, schools, judicial systems (including prisons, courts,penitentiary centers), private sections, organizations welfare (banks, oil companies)

This profession taught in three academic levels (BA, MA, PhD) passes one of its transition era in order to form its professional and scientific identity and the social workers need to contemplate tactfully about effective procedures on professional development

در ادامه می توانید کلیه مطالب مددکاری اجتماعی این پایگاه اینترنتی را از قدیمی ترین تا جدیدترین مطالب دریافت و مطالعه نمایید.

آشنایی با رشته مددکاری اجتماعی در ایران

آشنایی با رشته مددکاری اجتماعی در ایران

نخستین ویژگی موجود در اکثر تعاریف از مددکاری اجتماعی، اینست که مددکاری اجتماعی را بعنوان "حرفه" معرفی می‌کند.
بررسی اثربخشی دروس نظری و عملی رشته مددکاری اجتماعی

بررسی اثربخشی دروس نظری و عملی رشته مددکاری اجتماعی

گزارش شانزدهمین میزگرد مددکاران اجتماعی ایرانیان پیرامون میزان اثربخشی کمّی و کیفیِ دروس نظری و عملی در رشته مددکاری اجتماعی
مددکاری اجتماعی و آموزش فراگیر حقوق شهروندی

مددکاری اجتماعی و آموزش فراگیر حقوق شهروندی

مددکاران چگونه می توانند در مسیر آموزش فراگیر حقوق شهروندی در سطوح مختلف فردی، گروهی و جامعه ای گام بردارند؟
ویژگی های استاندارد یک مددکار اجتماعی | پیش زمینه های ارتقاء حرفه مددکاری اجتماعی

ویژگی های استاندارد یک مددکار اجتماعی | پیش زمینه های ارتقاء حرفه مددکاری اجتماعی

گزارش پانزدهمین میزگرد مددکاران اجتماعی ایرانیان با موضوع ویژگی­ های مددکار اجتماعی و شرایط زمینه ­ای مؤثر در ارتقاء جایگاه…
مددکاری اجتماعی و توانمندسازی بیماران اعصاب و روان

مددکاری اجتماعی و توانمندسازی بیماران اعصاب و روان

گزارش سیزدهمین میزگرد مجازی مددکاران اجتماعی ایرانیان پیرامون نقش مددکاران اجتماعی در مسیر توانمندسازیِ بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
آشنایی با رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی

آشنایی با رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی

ویدئویی کوتاه از سلسله ویدئوهای مددکاری اجتماعی ایرانیان با موضوع معرفی رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی با هدف ارتقاء کمّی و…
نقش مددکاری اجتماعی در سلامت روان

نقش مددکاری اجتماعی در سلامت روان

حوزه سلامت روان فرصتی منحصر به فرد را در اختیار مددکاران اجتماعی قرار میدهد تا با متخصصان متحد همکاری کرده…
نگاه نقادانه به اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نگاه نقادانه به اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران

پیشنیه حرفه مددکاری اجتماعی در ایران به سال 1340، برمی‌گردد. با بررسی شواهد و متون موجود متوجه خواهیم شد که…
مددکار اجتماعی آناناس پرورش می دهد!

مددکار اجتماعی آناناس پرورش می دهد!

به نام هستی بخش دانا مددکار اجتماعی آناناس پرورش می دهد! در کارِ ما کیفیت بر کمیّت ارجحیت دارد که…
مددکاری اجتماعی چیست؟

مددکاری اجتماعی چیست؟

مددکاری اجتماعی
مقایسه تعریف جهانی مددکاری اجتماعی با وضعیت واقعیِ مددکاری اجتماعی در ایران

مقایسه تعریف جهانی مددکاری اجتماعی با وضعیت واقعیِ مددکاری اجتماعی در ایران

تعریف مددکاری اجتماعی در ایران در عمل با تعریف انجمن بین المللی مددکاری اجتماعی همخوانی ندارد
ساخت اجتماعی و مددکاری اجتماعی

ساخت اجتماعی و مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی، به عنوان یک حرفه میتواند به عنوان یک مجموعه ساختاریافته از فعالیتها در نظر گرفته شود که در…
فعالیت مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف

فعالیت مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف

مددکاران اجتماعی عنصر مهم تقریباً هر نهاد اجتماعی هستند که تامین پشتیبانی حیاتی، دسترسی به منابع و حمایت از همه…
لیست کارگاه‌های پیش همایش مددکاری اجتماعی منتشر شد

لیست کارگاه‌های پیش همایش مددکاری اجتماعی منتشر شد

لیست کارگاه‌های پیش همایش مددکاری اجتماعی منتشر شد. دبیرخانه ”همایش مجازی آموزش و مداخلات مددکاری اجتماعی در دوره همه‌گیری کرونا“…
اخبار همایش مجازی بین المللی آموزش و مداخلات مددکاری اجتماعی در دوره همه گیری کووید ۱۹

اخبار همایش مجازی بین المللی آموزش و مداخلات مددکاری اجتماعی در دوره همه گیری کووید ۱۹

ایراد سخنرانی مددکاران اجتماعی، پژوهشگران و سخنرانان سایر کشورها مددکاران اجتماعی و پژوهشگران سایر کشورها برای ایراد سخنرانی در همایش…
نقش مددکاران اجتماعی در بحران کرونا

نقش مددکاران اجتماعی در بحران کرونا

در همه گیری کرونا، نقش حیاتی مددکاران اجتماعی در راهبردهای مرتبط با سلامت، بهداشت و رفاه عمومی می بایست بهتر…
سومین وبینار کسب و کارهای نوین در حوزه خدمات اجتماعی توسط دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد

سومین وبینار کسب و کارهای نوین در حوزه خدمات اجتماعی توسط دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ سومین و در واقع آخرین جلسه از سلسله کارگاههای وبیناری کسب و کارهای…
دومین وبینار کسب و کارهای نوین در حوزه خدمات اجتماعی توسط دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد

دومین وبینار کسب و کارهای نوین در حوزه خدمات اجتماعی توسط دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ دومین جلسه از سلسله کارگاههای وبیناری کسب و کارهای نوین در حوزه خدمات…
اطلاعیه مدرسه تابستانه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعیه مدرسه تابستانه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

انجمن علمى دانشجويى مديريت خدمات اجتماعى برگزار می‌کند: بخش اول برنامه‌های «مدرسه تابستانه» ✓ كارگاه spss مدرس دوره؛ خانم دكتر…
مددکاری اجتماعی نظامی چیست؟

مددکاری اجتماعی نظامی چیست؟

شاید برای مددکاران پیش بیاد که در دوره کاری خود با مددجویان نظامی نیز برخورد داشته باشند اما عده ای…
نگاهی به واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان

نگاهی به واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان

مددکاری اجتماعی در نظام سلامت و مراقبت‌های بهداشتی از ریشه‌دارترین عرصه‌های مددکاری اجتماعی است. در این حوزه اولین مددکاران اجتماعی…
دکمه بازگشت به بالا