مددکاری اجتماعی Social Work

تصویر لوگوی مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
تصویر لوگوی مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

شکل گیری مددکاری اجتماعی ریشه در تلاش های داوطلبانه در اواخر قرن نوزدهم در اروپا و آمریکای شمالی دارد که موضوع فقر و سایر مسائل اجتماعی در جامعه ای که اقتصاد در حال شکوفایی بود به عنوان یک پارادوکس اصلی خطاب قرار داده شد و به مرور این تلاش های داوطلبانه شکل علمی و حرفه ای پیدا کرد تا جایی که در دهه 1930 مددکاری اجتماعی توانست جایگاه حرفه ای خود را پیدا کند.

مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر عمل و یک رشته دانشگاهی است که بر اساس نظریه های مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی و سایر علوم انسانی است.

مرزهای دانش مددکاری اجتماعی بر اساس اقدامات پژوهش محور Practice-informed Research و پژوهش های اقدام محور Research-informed Practice قابل توسعه است، از همین رو شورای آموزشی مددکاری اجتماعی CSWE یکی از صلاحیت های حرفه ای مددکاران اجتماعی را مهارت در انجام پژوهش معرفی کرده است، بدین معنی که نه تنها مددکاران اجتماعی لازم است در هر حوزه ای که فعالیت می کنند از آخرین پژوهش های انجام شده در آن حوزه مطلع شوند، بلکه شایسته است که اقدامات پژوهشی نیز در حیطه فعالیت خود انجام دهند.

مهم ترین وجه تمایز مددکاری اجتماعی از سایر حرفه های یاورانه، مفهوم “فرد در محیط” است، بدین معنی که مددکار اجتماعی توامان به مولفه های فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت داده و تغییر در فرد و محیط را برای رسیدن به یک تعادل رضایت بخش و یک تغییر اثر بخش جستجو می کند، لذا دامنه فعالیت های آن تنها محدود به فرد نبوده، خانواده، سایر گروه های اجتماعی و جامعه را نیز شامل می شود.

از سویی مددکاران اجتماعی زمانی می توانند عملکرد خود را حرفه ای و خوب (Good Practice) ارزیابی کنند که این عملکرد بر اساس دانش(knowledge)، مهارت ها، مجموعه ارزش ها و استاندارهای اخلاقی و فرایندهای عاطفی و شناختی باشد، در این صورت است که اساساً فعالیت های آن ها اعتبار حرفه ای می یابد، به عنوان نمونه از پایه های مهم مددکاری اجتماعی حقوق بشر است، از همین رو “رویکرد نقاط قوت” جایگاه شایسته ای در این حرفه دارد و بر اساس این حرفه مددکاران اجتماعی مراجعین را افرادی مدبر، انعطاف پذیر و دارای ظرفیت می بینند، همچنین اصول احترام به ارزش ذاتی انسان ها، عدالت اجتماعی و فردی سازی برای مددکاران اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

هدف اصلی مددکاری اجتماعی بهبود سلامت و رفاه اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت اجتماعی، تلاش در جهت از بین رفتن ستم در جمعیت در معرض خطر با استفاده از تعیین کننده های اجتماعی است، بنابراین این حرفه مسائل اجتماعی، حل تعارض های بین فردی، نیازهای انسانی و سایر موضوع های اجتماعی را مخاطب قرار می دهد.

مددکاران اجتماعی افراد و جوامع را درگیر می کنند تا به چالش های زندگی و وقایع تروماتیک پاسخ داده تا بتوانند تغییر و تاب آوری را ایجاد کنند. همچنین مددکاران اجتماعی با سایر نهادها همکاری می کنند تا زمینه را برای بهبود شرایط، و فرصت هایی برای رشد، بهبود و توسعه فردی فراهم کنند.

مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف مانند سازمان های رفاه کودک و خانواده، مدارس، بیمارستان های عمومی و روانپزشکی، سیستم قضایی (زندان، دادگاه، کانون اصلاح و تربیت و…)، بخش خصوصی، بخش رفاه سازمان ها(بانک، شرکت نفت و..) فعالیت می کنند.

در حال حاضر مددکاری اجتماعی در ایران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آموزش داده می شود و یکی از دوران گذار مهم خود را طی می کند، به گونه ای که هویت حرفه ای و علمی آن شکل و قوام عمیق تری را پیدا می کند از همین رو شایسته است که مددکاران اجتماعی با درایت و سنجیدگی بر روندهای تاثیر گذار بر رشد حرفه ای در ایران که تعمق و عمل کنند.

================================

What is social work

The social work was formed when the voluntarily efforts started in Europe and North America since late 19th century and while the economy was developing the poverty and other social problems was addressed as a paradox . These efforts gradually become scientific and professional so that it could find its professional position in 1930s
The social work is an action-based and academic major using the theories of social science and Humanities. The knowledge borders of social work can be developed by practice-informed research and research-informed practice so that Council on Social Work Education (CSWE) has introduced skill on research as one of the professional competence for social workers which means they should know not only about any recent research but also do research practices in their specialized fields

The most important aspect of distinction in social work compared to other professions is the concept of the individual in environment which means the social worker focuses on the components of individual, economy, society, politics and culture and pursues of any individual and social change to access a satisfactory balance and an effective change, so the scope of their activities contains family, other social groups and society

The social workers can assess their actions as a good and professional practice when act based on knowledge, skills, morality, social values and emotional-cognitive processes

This procedure causes their activities basically gain professional validity; for example, one of the important base of social work is human rights so the strengths approach has a competent position in this profession; the clients have been known as tactful, flexible with a good capacity and principles like respect to human dignity, social justice and individualization matter

The main goal using social determinants is promotion of social health and welfare, reduction of social poverty and deprivation, efforts to eliminate the oppression for groups at risk; so this profession addresses social issues, solving interpersonal conflicts, human needs and other stuff.

The social workers engage community so that they can respond to life challenges and traumatic events and become resilience. They cooperate with other entities to create opportunities for improvement of conditions and development in the society

The social workers work in a public and psychological hospitals, children and family welfare entities, schools, judicial systems (including prisons, courts,penitentiary centers), private sections, organizations welfare (banks, oil companies)

This profession taught in three academic levels (BA, MA, PhD) passes one of its transition era in order to form its professional and scientific identity and the social workers need to contemplate tactfully about effective procedures on professional development

در ادامه می توانید کلیه مطالب مددکاری اجتماعی این پایگاه اینترنتی را از قدیمی ترین تا جدیدترین مطالب دریافت و مطالعه نمایید.

بازدید منزل؛ کارابزار مهم در مددکاری اجتماعی

بازدید منزل؛ کارابزار مهم در مددکاری اجتماعی

بازدید منزل؛ کارابزار مهم در مددکاری اجتماعی ترجمه و گردآوری: فاطمه جعفری؛ دانشجوی دکتری تخصصی مددکاری اجتماعی بازدید منزل یکی…
پیامدهای روانی و اجتماعی بحران هایی همچون سیل

پیامدهای روانی و اجتماعی بحران هایی همچون سیل

پیامدهای روانی و اجتماعی بحران هایی همچون سیل نویسنده: دکتر احمدعلی جبارزاده؛ مددکار اجتماعی و روانشناس بحران میهمانی ناخوانده است؟…
بلایای طبیعی و افراد آسیب پذیر

بلایای طبیعی و افراد آسیب پذیر

چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟ بلایا خنثی نیستند و شدت تأثیرات مخاطرات طبیعی و تغییرات اقلیمی بر افراد،…
لزوم تدوین یک برنامه با رویکرد پیشگیرانه مردم محور جهت کاهش اثرات مخرب بلایا

لزوم تدوین یک برنامه با رویکرد پیشگیرانه مردم محور جهت کاهش اثرات مخرب بلایا

بلایا اتفاقات معمول و روزمره نیستند، آنها از هر نوعی که باشند، طبیعی یا انسان ساخت، زندگی و فعالیت‌های جامعه…
مددکاری اجتماعی در بخش صنعتی

مددکاری اجتماعی در بخش صنعتی

مددکاری اجتماعی در بخش صنعتی دکتر رنجانا سگال،ISSW محدوده مددکاری اجتماعی در صنعت: اگر بپذیریم که کسب و کار و…
مداخله مددکاری اجتماعی در کاهش کار کودکان

مداخله مددکاری اجتماعی در کاهش کار کودکان

مداخله مددکاری اجتماعی سه مکتب فکری در مورد مفهوم و مداخلات در مورد کار کودک وجود دارد. مکتب اول آموزش…
مددکاری اجتماعی بالینی برای افراد بی خانمان

مددکاری اجتماعی بالینی برای افراد بی خانمان

مددکاری اجتماعی بالینی افراد بی خانمان نویسندگان: جولی لورنزو، LCSW، مدیر ارشد برنامه ها و آدینا بارباسا، LCSW، دستیارمسئول برنامه…
مددکاری اجتماعی صنعتی | Industrial Social Work

مددکاری اجتماعی صنعتی | Industrial Social Work

مددکاری اجتماعی صنعتی | Industrial Social Work تبدیل مددکاری اجتماعی صنعتی به مسئولیت اجتماعی شرکتی: تبدیل اولویت سانتانا سرکار، دکتری_…
گفت و گو با مددکاری که این روزها درگیر رسیدگی به پرونده زنان خارجی است

گفت و گو با مددکاری که این روزها درگیر رسیدگی به پرونده زنان خارجی است

اورژانس اجتماعی سال هاست در زیرمجموعه بهزیستی برای کمک به موارد کودک آزاری، همسرآزاری، خشونت خانگی و … راه اندازی…
مددکاری اجتماعی صنعتی

مددکاری اجتماعی صنعتی

سازمان صنعتی یک محیط ثانویه برای پیشبرد مددکاری اجتماعی حرفه ای ایجاد می کند. این مورد از شرایط رفاهی دیگر…
کتاب مفاهیم، اصول و مهارت های گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

کتاب مفاهیم، اصول و مهارت های گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

این کتاب به جهت احساس ضرورت در نیاز های اساسی دانشجویان، دانش آموختگان و کارشناسان شاغل در سازمانهای دولتی و…
مددکاری اجتماعی سالمندان | Gerontological Social Work

مددکاری اجتماعی سالمندان | Gerontological Social Work

مددکاری اجتماعی سالمندان | Gerontological Social Work راهنمایی مقدماتی برای مددکاران اجتماعی سالمندان نویسنده: کیتلین لوئی [ارشد مددکاری اجتماعی _…
مصاحبه اختصاصی وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان با دکتر محمد زاهدی اصل

مصاحبه اختصاصی وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان با دکتر محمد زاهدی اصل

با توجه به رسالت کاری و اهداف اساسنامه ای مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان، در مسیر دریافت و…
مصاحبه اختصاصی وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان با دکتر مصطفی اقلیما

مصاحبه اختصاصی وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان با دکتر مصطفی اقلیما

با توجه به رسالت کاری و اهداف اساسنامه ای مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان، در مسیر دریافت و…
مددکاری اجتماعی امراض کودکان | Pediatric Social Work

مددکاری اجتماعی امراض کودکان | Pediatric Social Work

مددکاران اجتماعی امراض کودکان در محیط های درمانی سرپایی و بستری کار می کنند تا از کودکانی که در حال…
مددکاری اجتماعی پزشکی | Medical Social Work

مددکاری اجتماعی پزشکی | Medical Social Work

مددکاران اجتماعی پزشکی در بیمارستانها، کلینیک های اجتماعی و دیگر مراکز بهداشتی برای حمایت از بیماران و خانواده های آنها…
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

وبسایت مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران در ابتدای امر تحت عنوان سایت مددکاری اجتماعی و با دامنه socialwork2012.ir از سال…
مددکاری اجتماعی نظامی | Military Social Work

مددکاری اجتماعی نظامی | Military Social Work

مددکاران اجتماعی نظامی با اعضای فعال خدمات نظامی و جانبازان و کهنه سربازان همکاری می کنند تا به آنها کمک…
مددکاری اجتماعی قضایی | Forensic Social Work

مددکاری اجتماعی قضایی | Forensic Social Work

مددکاری اجتماعی قضایی | Forensic Social Work نویسنده: کتلین لویی [ارشد مددکاری اجتماعی_دانشگاه استنفورد] مددکاری اجتماعی قضایی حوزه وسیع و…
پشت پنجره ذهن آنها چه می گذرد؟

پشت پنجره ذهن آنها چه می گذرد؟

آموزش کاربردی و ساده برای مددکاران اجتماعی: زمین می لرزد، سیل کوچه ها را فرا می گیرد، آتش سوزی چشمها…
مددکاری اجتماعی خصوصی | Private Practice Social Work

مددکاری اجتماعی خصوصی | Private Practice Social Work

مددکاری اجتماعی خصوصی | Private Practice Social Work راهنمای مقدماتی برای مددکاری اجتماعی خصوصی نویسنده: کیتلین لوئی بنابه گفته انجمن…
مددکاری اجتماعی کلان | Macro Social Work

مددکاری اجتماعی کلان | Macro Social Work

مددکاری اجتماعی کلان | Macro Social Work راهنمای مقدماتی برای مددکاری اجتماعی  کلان نویسنده: کیتلین لوئی [ارشدمددکاری اجتماعی_دانشگاه استنفورد] مددکاری…
دکمه بازگشت به بالا