مددکاری اجتماعی Social Work

شکل گیری مددکاری اجتماعی ریشه در تلاش های داوطلبانه در اواخر قرن نوزدهم در اروپا و آمریکای شمالی دارد که موضوع فقر و سایر مسائل اجتماعی در جامعه ای که اقتصاد در حال شکوفایی بود به عنوان یک پارادوکس اصلی خطاب قرار داده شد و به مرور این تلاش های داوطلبانه شکل علمی و حرفه ای پیدا کرد تا جایی که در دهه 1930 مددکاری اجتماعی توانست جایگاه حرفه ای خود را پیدا کند.

مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر عمل و یک رشته دانشگاهی است که بر اساس نظریه های مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی و سایر علوم انسانی است. مرزهای دانش مددکاری اجتماعی بر اساس اقدامات پژوهش محور Practice-informed Research و پژوهش های اقدام محور Research-informed Practice قابل توسعه است، از همین رو شورای آموزشی مددکاری اجتماعی CSWE یکی از صلاحیت های حرفه ای مددکاران اجتماعی را مهارت در انجام پژوهش معرفی کرده است، بدین معنی که نه تنها مددکاران اجتماعی لازم است در هر حوزه ای که فعالیت می کنند از آخرین پژوهش های انجام شده در آن حوزه مطلع شوند، بلکه شایسته است که اقدامات پژوهشی نیز در حیطه فعالیت خود انجام دهند.

مهم ترین وجه تمایز مددکاری اجتماعی از سایر حرفه های یاورانه، مفهوم “فرد در محیط” است، بدین معنی که مددکار اجتماعی توامان به مولفه های فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت داده و تغییر در فرد و محیط را برای رسیدن به یک تعادل رضایت بخش و یک تغییر اثر بخش جستجو می کند، لذا دامنه فعالیت های آن تنها محدود به فرد نبوده، خانواده، سایر گروه های اجتماعی و جامعه را نیز شامل می شود.

از سویی مددکاران اجتماعی زمانی می توانند عملکرد خود را حرفه ای و خوب (Good Practice) ارزیابی کنند که این عملکرد بر اساس دانش(knowledge) ، مهارت ها، مجموعه ارزش ها و استاندارهای اخلاقی و فرایندهای عاطفی و شناختی باشد، در این صورت است که اساساً فعالیت های آن ها اعتبار حرفه ای می یابد، به عنوان نمونه از پایه های مهم مددکاری اجتماعی حقوق بشر است، از همین رو “رویکرد نقاط قوت” جایگاه شایسته ای در این حرفه دارد و بر اساس این حرفه مددکاران اجتماعی مراجعین را افرادی مدبر، انعطاف پذیر و دارای ظرفیت می بینند، همچنین اصول احترام به ارزش ذاتی انسان ها، عدالت اجتماعی و فردی سازی برای مددکاران اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

هدف اصلی مددکاری اجتماعی بهبود سلامت و رفاه اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت اجتماعی، تلاش در جهت از بین رفتن ستم در جمعیت در معرض خطر با استفاده از تعیین کننده های اجتماعی است، بنابراین این حرفه مسائل اجتماعی، حل تعارض های بین فردی، نیازهای انسانی و سایر موضوع های اجتماعی را مخاطب قرار می دهد. مددکاران اجتماعی افراد و جوامع را درگیر می کنند تا به چالش های زندگی و وقایع تروماتیک پاسخ داده تا بتوانند تغییر و تاب آوری را ایجاد کنند. همچنین مددکاران اجتماعی با سایر نهادها همکاری می کنند تا زمینه را برای بهبود شرایط، و فرصت هایی برای رشد، بهبود و توسعه فردی فراهم کنند.

مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف مانند سازمان های رفاه کودک و خانواده، مدارس، بیمارستان های عمومی و روانپزشکی، سیستم قضایی (زندان، دادگاه، کانون اصلاح و تربیت و…)، بخش خصوصی، بخش رفاه سازمان ها(بانک، شرکت نفت و..) فعالیت می کنند.

در حال حاضر مددکاری اجتماعی در ایران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آموزش داده می شود و یکی از دوران گذار مهم خود را طی می کند، به گونه ای که هویت حرفه ای و علمی آن شکل و قوام عمیق تری را پیدا می کند از همین رو شایسته است که مددکاران اجتماعی با درایت و سنجیدگی بر روندهای تاثیر گذار بر رشد حرفه ای در ایران که تعمق و عمل کنند.

================================

What is social work

The social work was formed when the voluntarily efforts started in Europe and North America since late 19th century and while the economy was developing the poverty and other social problems was addressed as a paradox . These efforts gradually become scientific and professional so that it could find its professional position in 1930s
The social work is an action-based and academic major using the theories of social science and Humanities. The knowledge borders of social work can be developed by practice-informed research and research-informed practice so that Council on Social Work Education (CSWE) has introduced skill on research as one of the professional competence for social workers which means they should know not only about any recent research but also do research practices in their specialized fields

The most important aspect of distinction in social work compared to other professions is the concept of the individual in environment which means the social worker focuses on the components of individual, economy, society, politics and culture and pursues of any individual and social change to access a satisfactory balance and an effective change, so the scope of their activities contains family, other social groups and society

The social workers can assess their actions as a good and professional practice when act based on knowledge, skills, morality, social values and emotional-cognitive processes. This procedure causes their activities basically gain professional validity; for example, one of the important base of social work is human rights so the strengths approach has a competent position in this profession; the clients have been known as tactful, flexible with a good capacity and principles like respect to human dignity, social justice and individualization matter

The main goal using social determinants is promotion of social health and welfare, reduction of social poverty and deprivation, efforts to eliminate the oppression for groups at risk; so this profession addresses social issues, solving interpersonal conflicts, human needs and other stuff. The social workers engage community so that they can respond to life challenges and traumatic events and become resilience. They cooperate with other entities to create opportunities for improvement of conditions and development in the society

The social workers work in a public and psychological hospitals, children and family welfare entities, schools, judicial systems (including prisons, courts,penitentiary centers), private sections, organizations welfare (banks, oil companies)

This profession taught in three academic levels (BA, MA, PhD) passes one of its transition era in order to form its professional and scientific identity and the social workers need to contemplate tactfully about effective procedures on professional development

در ادامه می توانید کلیه مطالب مددکاری اجتماعی این پایگاه اینترنتی را از قدیمی ترین تا جدیدترین مطالب دریافت و مطالعه نمایید.

مددکاری اجتماعی بیمارستان و مراقبتهای تسکینی

مددکاری اجتماعی بیمارستان و مراقبتهای تسکینی

محیط های بیمارستانی و مراقبت تسکینی؛ مراقبتهای پزشکی، خدمات مدیریت درد و خدمات درمانی، و همچنین حمایت روانی، عاطفی، اجتماعی…
آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی باران (مازندران؛ ساری)؛ به مدیریت آقای طالبعلی پورشریعه

آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی باران (مازندران؛ ساری)؛ به مدیریت آقای طالبعلی پورشریعه

حرکت رسانه ای “معرفی مراکز مددکاری اجتماعی کشور” با هدف شناساندنِ توانمندیها و پتانسیل های کلینیک های مددکاری اجتماعیِ فعال…
معرفی کتاب مدیریت فعال در مددکاری اجتماعی

معرفی کتاب مدیریت فعال در مددکاری اجتماعی

معرفی کتاب مدیریت فعال در مددکاری اجتماعی انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان نویسنده: شارون لامبلی مترجمان: اسماعیل…
آشنایی کلی با کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر

آشنایی کلی با کلینیک مددکاری اجتماعی مهرآذر

در راستای تحقق امر عدالت اجتماعی و در پی اجرای اصل 44 قانون اساسی و جهت پیشبرد اهداف نظام رفاهی…
معرفی کتاب روش‌های مددکاری اجتماعی در ارتباط با افراد و خانواده‌ها؛ ارزیابی‌ها و مداخلات مبتنی بر شواهد

معرفی کتاب روش‌های مددکاری اجتماعی در ارتباط با افراد و خانواده‌ها؛ ارزیابی‌ها و مداخلات مبتنی بر شواهد

معرفی کتاب روش‌های مددکاری اجتماعی در ارتباط با افراد و خانواده‌ها؛ ارزیابی‌ها و مداخلات مبتنی بر شواهد انتشاریافته در مجموعه…
معرفی کتاب اثربخشی مددکاری اجتماعی بزرگسالان (یک مطالعه ی حوزه‌ای سیستماتیک)

معرفی کتاب اثربخشی مددکاری اجتماعی بزرگسالان (یک مطالعه ی حوزه‌ای سیستماتیک)

معرفی کتاب اثربخشی مددکاری اجتماعی بزرگسالان (یک مطالعه ی حوزه‌ای سیستماتیک) انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان نویسنده:…
معرفی کتاب استانداردهای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

معرفی کتاب استانداردهای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی

معرفی کتاب استانداردهای مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان نویسنده: اتحادیه ملی مددکاری…
معرفی کتاب ارزیابی نیازها

معرفی کتاب ارزیابی نیازها

معرفی کتاب ارزیابی نیازها انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان نویسندگان دیوید رویس؛ میشل ستاتون – تیندال؛ کارن…
آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی همراز (کرمانشاه)؛ به مدیریت خانم ماندانا جواهری

آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی همراز (کرمانشاه)؛ به مدیریت خانم ماندانا جواهری

حرکت رسانه ای “معرفی مراکز مددکاری اجتماعی کشور” با هدف شناساندنِ توانمندیها و پتانسیل های کلینیک های مددکاری اجتماعیِ فعال…
آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی پونا به مدیریت آقای مهدی فلاحی

آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی پونا به مدیریت آقای مهدی فلاحی

حرکت رسانه ای “معرفی مراکز مددکاری اجتماعی کشور” با هدف شناساندنِ توانمندیها و پتانسیل های کلینیک های مددکاری اجتماعیِ فعال…
مددکاری اجتماعی نظامی | Military Social Work

مددکاری اجتماعی نظامی | Military Social Work

مددکاران اجتماعی نظامی با اعضای فعال خدمات نظامی و جانبازان و کهنه سربازان همکاری می کنند تا به آنها کمک…
آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی پرتو (خوزستان – شوش) به مدیریت خانم معصومه جوکار

آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی پرتو (خوزستان – شوش) به مدیریت خانم معصومه جوکار

حرکت رسانه ای “معرفی مراکز مددکاری اجتماعی کشور” با هدف شناساندنِ توانمندیها و پتانسیل های کلینیک های مددکاری اجتماعیِ فعال…
آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی مأنوسان به مدیریت خانم مهوش مأنوسی فر

آشنایی با کلینیک مددکاری اجتماعی مأنوسان به مدیریت خانم مهوش مأنوسی فر

حرکت رسانه ای “معرفی مراکز مددکاری اجتماعی کشور” با هدف شناساندنِ توانمندیها و پتانسیل های کلینیک های مددکاری اجتماعیِ فعال…
معرفی کتاب | کتاب مددکاری اجتماعی و معنویت

معرفی کتاب | کتاب مددکاری اجتماعی و معنویت

کتاب مددکاری اجتماعی و معنویت نویسنده: آیان مائتوس مترجمان: دکتر مهرداد نوابخش، دکتر میترا خاقانی فرد انتشارات بهمن برنا در…
مددکاری اجتماعی قضایی | Forensic Social Work

مددکاری اجتماعی قضایی | Forensic Social Work

مددکاری اجتماعی قضایی | Forensic Social Work نویسنده: کتلین لویی [ارشد مددکاری اجتماعی_دانشگاه استنفورد] مددکاری اجتماعی قضایی حوزه وسیع و…
مددکاری اجتماعی مدرسه | School Social Work

مددکاری اجتماعی مدرسه | School Social Work

مددکاری اجتماعی مدرسه | School Social Work راهنمای مقدماتی برای مددکاری اجتماعی مدرسه نوشته کیتلین لویی [ارشد مددکاری اجتماعی_ دانشگاه…
مددکاری اجتماعی رفاه کودک | Child Welfare Social Work

مددکاری اجتماعی رفاه کودک | Child Welfare Social Work

مددکاری اجتماعی رفاه کودک | Child Welfare Social Work راهنمای مقدماتی برای مددکاری اجتماعی رفاه کودک نویسنده: کیتلین لوئی[ارشد مددکاری…
آشنایی با فعالان حوزه مددکاری اجتماعی استان اصفهان؛ قسمت هفدهم

آشنایی با فعالان حوزه مددکاری اجتماعی استان اصفهان؛ قسمت هفدهم

در ادامه حرکت رسانه ای تحت عنوان “معرفی فرهیختگان مددکاری اجتماعی استان اصفهان” که در قالب سلسله مصاحبه های اختصاصی…
مددکاری اجتماعی خصوصی | Private Practice Social Work

مددکاری اجتماعی خصوصی | Private Practice Social Work

مددکاری اجتماعی خصوصی | Private Practice Social Work راهنمای مقدماتی برای مددکاری اجتماعی خصوصی نویسنده: کیتلین لوئی بنابه گفته انجمن…
مددکاری اجتماعی کلان | Macro Social Work

مددکاری اجتماعی کلان | Macro Social Work

مددکاری اجتماعی کلان | Macro Social Work راهنمای مقدماتی برای مددکاری اجتماعی  کلان نویسنده: کیتلین لوئی [ارشدمددکاری اجتماعی_دانشگاه استنفورد] مددکاری…
مددکاری اجتماعی بالینی | Clinical Social Work

مددکاری اجتماعی بالینی | Clinical Social Work

مددکاری اجتماعی بالینی | Clinical Social Work راهنمای مقدماتی برای مددکاری اجتماعی بالینی نویسنده: کیتلین لویی [ارشدمددکاری اجتماعی _دانشگاه استنفورد]…
انتشار کتاب مددکاری اجتماعی در نظام سلامت

انتشار کتاب مددکاری اجتماعی در نظام سلامت

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ این کتاب ۵ فصلی به همت دکتر جلال سعید پور، عضو هیئت علمی…
دکمه بازگشت به بالا