مددکاری اجتماعی Social Work

مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر عمل و یک رشته دانشگاهی است که بر اساس نظریه های مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی و سایر علوم انسانی است. مرزهای دانش مددکاری اجتماعی بر اساس اقدامات پژوهش محور Practice-informed Research و پژوهش های اقدام محور Research-informed Practice قابل توسعه است، از همین رو شورای آموزشی مددکاری اجتماعی CSWE یکی از صلاحیت های حرفه ای مددکاران اجتماعی را مهارت در انجام پژوهش معرفی کرده است، بدین معنی که نه تنها مددکاران اجتماعی لازم است در هر حوزه ای که فعالیت می کنند از آخرین پژوهش های انجام شده در آن حوزه مطلع شوند، بلکه شایسته است که اقدامات پژوهشی نیز در حیطه فعالیت خود انجام دهند.

مددکاری اجتماعی چیست؟

از مددکاری اجتماعی تعاریف گوناگونی شده است که بعضاً متأثر از دیدگاهها و جهان بینی ها و ایدئولوژی های مختلف است. برخی آن را مانند ایجاد رابطه با انسانهای مشکل دار، عده ای آن را خدمتی حرفه ای و بعضی مهارت خاص تعریف می کنند.

مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای است که بر دانش و مهارتهای خاص برای کمک به افراد و گروهها با جامعه قرار گرفته است، تا بتوانند استقلال شخصی و اجتماعی به دست آورند. (محسن قندی 1347، ص 12)

حرفه مددکاری اجتماعی بر اساس تعاریف سنتی و عملی، حرفه ای است که مبانی علمی رسمی، مفاهیم نظری، مهارتهای کارکردی خاص و ارزشهای اجتماعی ضروری را فراهم می کند و تمامی اینها برای اجرای احکام اجتماعی مربوط به فراهم کردن خدمات اجتماعی سالم، موثر و سازنده به کار می روند. (زاسترو، 1392) (برگرفته از کتاب کار عملی در مددکاری اجتماعی، ایروانی، موحدی و طلسچی؛ سال 1394)

مهم ترین وجه تمایز مددکاری اجتماعی از سایر حرفه های یاورانه، مفهوم “فرد در محیط” است، بدین معنی که مددکار اجتماعی توامان به مولفه های فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت داده و تغییر در فرد و محیط را برای رسیدن به یک تعادل رضایت بخش و یک تغییر اثر بخش جستجو می کند، لذا دامنه فعالیت های آن تنها محدود به فرد نبوده، خانواده، سایر گروه های اجتماعی و جامعه را نیز شامل می شود.

از سویی مددکاران اجتماعی زمانی می توانند عملکرد خود را حرفه ای و خوب (Good Practice) ارزیابی کنند که این عملکرد بر اساس دانش(knowledge) ، مهارت ها، مجموعه ارزش ها و استاندارهای اخلاقی و فرایندهای عاطفی و شناختی باشد، در این صورت است که اساساً فعالیت های آن ها اعتبار حرفه ای می یابد، به عنوان نمونه از پایه های مهم مددکاری اجتماعی حقوق بشر است، از همین رو “رویکرد نقاط قوت” جایگاه شایسته ای در این حرفه دارد و بر اساس این حرفه مددکاران اجتماعی مراجعین را افرادی مدبر، انعطاف پذیر و دارای ظرفیت می بینند، همچنین اصول احترام به ارزش ذاتی انسان ها، عدالت اجتماعی و فردی سازی برای مددکاران اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

هدف اصلی مددکاری اجتماعی بهبود سلامت و رفاه اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت اجتماعی، تلاش در جهت از بین رفتن ستم در جمعیت در معرض خطر با استفاده از تعیین کننده های اجتماعی است، بنابراین این حرفه مسائل اجتماعی، حل تعارض های بین فردی، نیازهای انسانی و سایر موضوع های اجتماعی را مخاطب قرار می دهد. مددکاران اجتماعی افراد و جوامع را درگیر می کنند تا به چالش های زندگی و وقایع تروماتیک پاسخ داده تا بتوانند تغییر و تاب آوری را ایجاد کنند. همچنین مددکاران اجتماعی با سایر نهادها همکاری می کنند تا زمینه را برای بهبود شرایط، و فرصت هایی برای رشد، بهبود و توسعه فردی فراهم کنند.

مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف مانند سازمان های رفاه کودک و خانواده، مدارس، بیمارستان های عمومی و روانپزشکی، سیستم قضایی (زندان، دادگاه، کانون اصلاح و تربیت و…)، بخش خصوصی، بخش رفاه سازمان ها(بانک، شرکت نفت و..) فعالیت می کنند.

در حال حاضر مددکاری اجتماعی در ایران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آموزش داده می شود و یکی از دوران گذار مهم خود را طی می کند، به گونه ای که هویت حرفه ای و علمی آن شکل و قوام عمیق تری را پیدا می کند از همین رو شایسته است که مددکاران اجتماعی با درایت و سنجیدگی بر روندهای تاثیر گذار بر رشد حرفه ای در ایران که تعمق و عمل کنند.

================================

What is social work

The social work was formed when the voluntarily efforts started in Europe and North America since late 19th century and while the economy was developing the poverty and other social problems was addressed as a paradox . These efforts gradually become scientific and professional so that it could find its professional position in 1930s
The social work is an action-based and academic major using the theories of social science and Humanities. The knowledge borders of social work can be developed by practice-informed research and research-informed practice so that Council on Social Work Education (CSWE) has introduced skill on research as one of the professional competence for social workers which means they should know not only about any recent research but also do research practices in their specialized fields

The most important aspect of distinction in social work compared to other professions is the concept of the individual in environment which means the social worker focuses on the components of individual, economy, society, politics and culture and pursues of any individual and social change to access a satisfactory balance and an effective change, so the scope of their activities contains family, other social groups and society

The social workers can assess their actions as a good and professional practice when act based on knowledge, skills, morality, social values and emotional-cognitive processes. This procedure causes their activities basically gain professional validity; for example, one of the important base of social work is human rights so the strengths approach has a competent position in this profession; the clients have been known as tactful, flexible with a good capacity and principles like respect to human dignity, social justice and individualization matter

The main goal using social determinants is promotion of social health and welfare, reduction of social poverty and deprivation, efforts to eliminate the oppression for groups at risk; so this profession addresses social issues, solving interpersonal conflicts, human needs and other stuff. The social workers engage community so that they can respond to life challenges and traumatic events and become resilience. They cooperate with other entities to create opportunities for improvement of conditions and development in the society

The social workers work in a public and psychological hospitals, children and family welfare entities, schools, judicial systems (including prisons, courts,penitentiary centers), private sections, organizations welfare (banks, oil companies)

This profession taught in three academic levels (BA, MA, PhD) passes one of its transition era in order to form its professional and scientific identity and the social workers need to contemplate tactfully about effective procedures on professional development

در ادامه می توانید کلیه مطالب مددکاری اجتماعی را از جدیدترین تا قدیمی ترین مطالب، دریافت و مطالعه نمایید.

آموزش، ابزاری برای توسعه پایدار اجتماعی

آموزش، ابزاری برای توسعه پایدار اجتماعی

آموزش، ابزاری برای توسعه پایدار: توسعه پایدار دارای شاخص­هایی از جمله پایداری محیط زیست، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی است.…
چیستی و چراییِ مددکاری اجتماعی

چیستی و چراییِ مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر عمل و یک رشته دانشگاهی است که بر اساس نظریه های مددکاری اجتماعی، علوم…
نگاهی به واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان

نگاهی به واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان

واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان: مددکاری اجتماعی در نظام سلامت و مراقبت‌های بهداشتی از ریشه‌دارترین عرصه‌های مددکاری اجتماعی است. در این حوزه…
ایجاد رابطه کارآمد در مداخله مددکاری اجتماعی با کودکان در مناطق روستایی

ایجاد رابطه کارآمد در مداخله مددکاری اجتماعی با کودکان در مناطق روستایی

مداخله مددکاری اجتماعی با کودکان: مسلماً مددکاری اجتماعی، تا حد بسیار زیادی نسبت به بسیاری از مشاغل دیگر، مبتنی بر…
زیرشاخه های مددکاری اجتماعی: فعالیت در زمینه های مختلف

زیرشاخه های مددکاری اجتماعی: فعالیت در زمینه های مختلف

زیرشاخه های مددکاری اجتماعی: برای فعالیت در مددکاری اجتماعی، زیرشاخه های مختلفی وجود دارد که می توان زمینه ای را…
ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در سازمان ها

ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در سازمان ها

سالهاست که با هر زبانی ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی، کارخانجات و مراکز…
مدیریت مورد برای سالمندان با نیازهای پیچیده

مدیریت مورد برای سالمندان با نیازهای پیچیده

در مدیریت مورد برای سالمندان سه گروه دخیل هستند: فرد سالمند، مراقبت کننده از سالمند و مددکار سالمند و مراقبت…
مشارکت به عنوان مفهومی کلیدی در مبحث مددکاری اجتماعی کودک و خانواده

مشارکت به عنوان مفهومی کلیدی در مبحث مددکاری اجتماعی کودک و خانواده

مددکاری اجتماعی کودک و خانواده: در کشورهای مختلف اروپایی کار مددکاری اجتماعی با کودکانِ تحت مراقبت، از مبحث محافظت از…
مددکاری اجتماعی و سیاست

مددکاری اجتماعی و سیاست

مددکاری اجتماعی و سیاست آرمان ها و باورهای مددکاری اجتماعی پیشرو در ابتدا می خواهیم به باورها و آرمان های…
مددکاری اجتماعی و بحران کرونا

مددکاری اجتماعی و بحران کرونا

همانطور که مددکاران اجتماعی در بحران کرونا فعالیت دارند ما نیز به دنبال دنیای بهتری هستیم “یادداشت دکتر روری ترول،…
مصاحبه اختصاصی مجله اینترنتی با دبیر کمیته اجرایی همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

مصاحبه اختصاصی مجله اینترنتی با دبیر کمیته اجرایی همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

با توجه به نزدیک شدن موعد برگزاری “همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی“ که به زودی به همت انجمن علمی مددکاری اجتماعی…
فعّالیت های مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی

فعّالیت های مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی

امروزه اسید پاشی یکی از معضلات مهّم اجتماعی در ایران می باشد که روند رو به رشدی را طی می…
مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی؛ مفاهیم، مراحل و اهداف

مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی؛ مفاهیم، مراحل و اهداف

مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی: مدیریت مورد روشی است که دارای فرآیندی سازمان یافته است و برای تغییر و خودکفایی…
مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی چیست؟

مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی چیست؟

مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی: مدیریت مورد (Case management) فرآیندی است که دربردارنده برنامه­ ریزی، جستجو، حمایت و نظارت بر…
مداخله در مداخله! | اجرای نقش مددکاران توسط روانشناسان با عنوان “کمیسیون مداخله در بحرانهای طبیعی”

مداخله در مداخله! | اجرای نقش مددکاران توسط روانشناسان با عنوان “کمیسیون مداخله در بحرانهای طبیعی”

مداخله در مداخله! این دفعه : اجرای نقش مددکاران توسط روانشناسان با عنوان “کمیسیون مداخله در بحرانهای طبیعی” متأسفانه بار…
مددکاری اجتماعی چیست؟

مددکاری اجتماعی چیست؟

مددکاری اجتماعی حرفه ای، مبتنی بر علم، هنر، مهارت و هدف تعریف می شود که در آن مددکار اجتماعی کمک…
اورژانس اعتیاد؛ نیاز ضروری معتادان به مواد مخدر صنعتی

اورژانس اعتیاد؛ نیاز ضروری معتادان به مواد مخدر صنعتی

در حال حاضر علاوه بر سوء مصرف موادمخدر سنتی مانند تریاک، هروئین و… شاهد سوء مصرف مواد اعتیادآور صنعتی مانند…
Brief History of Social Working in Iran

Brief History of Social Working in Iran

BRIEF HISTORY OF SOCIAL WORKING IN IRAN Sattareh Farmanfarmaian who had received her degree in social work from UCLA brought…
?What is Social Work

?What is Social Work

The social work would be formed when there is a conflict between people and their environment; so there should be a targeted…
Iranian social workers’ official website

Iranian social workers’ official website

Iranian social workers’ official website has started working dated 2013/3/21 to make a center for access and synergy of scientific…
? What is Social Work

? What is Social Work

?WHAT IS SOCIAL WORK Social work is a professional and academic discipline that seeks to improve the quality of life…
?What is social work

?What is social work

?What is social work Writer: Fatemeh Ja’fari, PhD in social work The social work was formed when the voluntarily efforts…
دکمه بازگشت به بالا