اصناف مددکاری اجتماعی ایرانانتخابات انجمن مددکاران اجتماعی ایرانانجمن مددکاران اجتماعی ایرانمددکاری اجتماعیمددکاری اجتماعی در ایرانیادداشتهای اختصاصی

انتخابات انجمن مددکاران اجتماعی ایران

وضعیتِ کنونیِ فعالیتهای گروههای مجازیِ فعّال در حوزه مددکاری اجتماعی ایران حاکی از جوش و خروشی بسیار درخور توجه و در حدّ و اندازه های شاخص های ارزیابیِ پویاییِ مددکاری اجتماعی در ایران است.
اشخاصی مختلف، با افکار و سلایق و میزان تجاربی متفاوت، با مقاطع تحصیلیِ مختلف در رشته مددکاری اجتماعی برای روز انتخابات انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان کاندیداهای حضور در هیأت مدیره انجمنِ آینده مددکاران حاضر خواهند شد و جهت احرازِ فرصتِ خدمت به حوزه مددکاری اجتماعی ایران، از طریق حضور در مهمترین تشکّل صنفیِ مددکاران اجتماعی ایران، با ارائه نقطه
نظرات و برنامه ها و راهکارهایشان به رقابت خواهند پرداخت.
کیفیت انتخابات در پیش روی انجمن مددکاران اجتماعی ایران فارغ از توجه به نتایج آن، هر چه که باشد حاوی و یادآورِ این پیام مهم است که“میشود که بشود، همه چیز شدنیست، مشروط بر اینکه من و تو ما بشویم و ما بمانیم …”
به امید روزی که جامعه مددکاران اجتماعی ایران برای حضور در عرصه انتخابات سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران تلاش نمایند، که آن روز هم آنقدرها دور نیست و تمامیِ این عرصه های فعلی به واقع تمرینی است برای آن روزهای سازمان یافتگیِ مددکاری اجتماعی ایران.

جواد طلسچی یکتا
مدیریت وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا