مددکاری اجتماعیمقالات تخصصی

انتشار مقاله اختصاصی انگلیسی آقای سجاد مجیدی در سومین کارزار رسانه ای

در راستای مسیر اجرای سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران، مقاله اختصاصی انگلیسی آقای سجاد مجیدی؛ در سایتهای انگلیسی همراه کارزار و شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی بطور گسترده منتشر شد.

Social Work, Social Support and Addiction Recovery
Sajjad Majidi Parast
Research Manager of Hana Social Work Clinic
Master of Social Work from the University of Allameh Tabatabai
“Iranian social worker’s media campaign on social protection of recovered”

***************

یادداشتها و مقالات انگلیسی سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران را از وبسایتهای انگلیسی همراه کارزار دنبال نمایید.

Aida Social Work Clinic | Iranian Social Workers | Pouna Social Work Clinic

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا