پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

گزارش بیست و پنجمین میزگرد تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

نقش مددکاران اجتماعی در بحران چیست؟ و مددکاران اجتماعی چگونه می‌توانند در بحرانهای مختلف نقش آفرینی کنند؟

نتایج مباحثه گروهی شماره(۲۵): نقش مددکاران اجتماعی در بحران چیست؟ و مددکاران اجتماعی چگونه می‌توانند در بحرانهای مختلف نقش آفرینی کنند؟

شاید کمتر واژه ای همچون بحران، ادبیات معاصر علوم اجتماعی را به خود مشغول ساخته است، بحران، یعنی شرایطی خارج از وضعیت عادی که الگوهای مدیریتی متداول به هنگام بروز آن کارایی خود را از دست می‌دهد. سرزمین پهناور ایران به دلایلى از جمله قرار گرفتن در کمربند زلزله، موقعیت جغرافیایى، داشتن طبیعتى ناهمگون و با آب و هوایى متنوع و …، همواره گرفتار بحرانهای طبیعى و قهر طبیعت بوده و آثار شوم ویرانى و نابودى و تلفات جانى و خسارات مالى و تخریب محیط‌ زیست همواره بر این مرز و بوم سایه مى اندازد، تا جایى که از ۴۱ نوع بحران طبیعى که در جهان شناخته شده است، ۳۱ نوع آن در کشور ایران حادث مى شود. با توجه به بحران خیز بودن کشور  و آثار و پیامدهای ناگوار بحرانهای طبیعی بر تمام جوانب زندگی افراد حال این سئوال مطرح است که نقش مددکاران اجتماعی بعنوای عضوی از تیم مدیریت بحران چیست؟ و مددکاران اجتماعی چگونه می‌توانند آثار و پیامدهای ناگوار بحرانهای طبیعی را تعدیل کنند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش؛ در فضای مجازی این سوال در جمع ۴۰۰ نفری از جامعه مددکاران اجتماعی ایران که شامل اساتید این رشته، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، مددکاران اجتماعی شاغل در ادارات و سازمانهای مختلف و سایر صاحب نظران مطرح شد. و نتایج مباحثه گروهی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی گرینهایم ولاندمن (۲۰۰۴) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل پاسخ ها کدهای اولیه استخراج گردید. این کدها در طی فرآیند تجزیه و تحلیل در دو گروه  مفاهیم اصلی و مفاهیم فرعی به شرح ذیل قرار گرفتند.

جهت دریافت جداول و متن کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

تحلیل و ارزیابی: پروانه خفتان؛ عضو تیم تخصصی مددکاران اجتماعی ایرانیان
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا