پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

دیدار نماینده انجمن مددکاری اجتماعی ایران با دبیر فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی

دیدار نماینده انجمن مددکاری اجتماعی ایران با دبیر فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی

حامد علمایی رئیس امور بین المللی انجمن مددکاری اجتماعی ایران با روری تروئل؛ دبیر کل فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی در دفتر فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی واقع در سوئیس برای گفتگو پیرامون توسعه و ارتقا ارتباطات با دیگر اعضای فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی و همچنین برای کسب تجربیات دیگر اعضای فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی، برای دستیابی به بهترین نتایج اجتماعی در شرایط استراتژیک حرفه مددکاری اجتماعی درون جوامع خودشان ملاقات کرد.

دکتر تروئل بیان کرد، “ایران اعضای فعالی دارد و از سال ۲۰۱۲  زمانیکه به فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی پیوسته است ارتباط پیوسته و مداومی برای توسعه این حرفه دارد. جدیدترین گزارش آن ها در مورد فعالیت های روز جهانی مددکاری اجتماعی و گزارش ۲۰۱۵- ۲۰۱۶  است که فعالیت شان را در توسعه برنامه های رسیدگی شغلی، ارتقای سلامت اجتماعی در سطح ملی، ارتقای گفتگوهای اجتماعی و ارتباط با سیاست اجتماعی از طریق دورنمای مددکاری اجتماعی را پررنگ و برجسته می کند. افرادی قدرتمند و بلند پایه در عرصه رسانه دارند و این اعجاب انگیز است که آقای حامد علمایی برای تقسیم و تبادل تجربیات با دیگر اعضای فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی مراجعه کرده اند.

آقای حامد علمایی بیان کرد، ” ما از اینکه عضوی از فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی هستیم افتخار می کنیم و این حرفه را در ایران ارتقا می بخشیم. برای مثال در سال ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ ما با سازمان های مردم نهاد، دولت و مددکاران اجتماعی سراسر ایران رایزنی کردیم، تعریف جدید جهانی مددکاری اجتماعی را پیشنهاد کردیم و این تعریف را به فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی ارسال کردیم. زمانیکه این تعریف رسید، ما به زبان فارسی ترجمه کردیم و برای تمام سازمان های خدمات اجتماعی و برای تمام افراد مرتبط، ارسال نمودیم. اکنون ما میخواهیم ارتباط خود را با دیگر اعضای فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی تحکیم ببخشیم  بنابراین ما می توانیم از همدیگر یاد بگیریم و برای تقویت و تحکیم این حرفه به همدیگر یاری برسانیم”.

ترجمه: هما صدری؛ عضو تیم روابط بین الملل وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا