تحرکات رسانه ایسازمان نظام مددکاری اجتماعیمددکاری اجتماعییادداشتها و مقالات تخصصی

ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران

مجموعه یادداشتها و مقالات با موضوع ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران

با توجه به اقدام اخیر بانک اطلاعات مددکاران اجتماعی ایران نسبت به دسته بندیِ تفکیک شده موضوعیِ مطالب، یادداشتها و مقالات اختصاصیِ انتشار یافته سالهای اخیرِ پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، انتشار مرحله ایِ هر یک از مجموعه های گردآوری شده مذکور در دستور کار مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران قرار گرفته است که در دومین بخش، مجموعه یادداشتهای و مقالات موضوعی ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران که در قالب یک حرکت رسانه ایِ جمعی از مددکاران اجتماعی، در تابستان سال ۹۵ صورت پذیرفت منتشر می گردد.

مددکاران اجتماعی؛ پیشگامان توسعه و تغییر اجتماعی
سازمان ملی مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
بسترسازی لازم جهت تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی چگونه باشد؟
ضرورت یا عدم ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران
تبیین ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی؛ منافع و پیامدها
سازمان نظام مددکاری اجتماعی؛ اهداف، ویژگیها، فعالیتها و اختیارات
مددکاران اجتماعی در خط مقدم آسیبها | تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی
مددکاری اجتماعی ایران در یک نگاه؛ از فرمانفرماییان تا سازمان نظام
نظام مندی یا بی نظامی؟!
ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی از نگاه یک دانشجو
سازمان ملی مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران “قسمت دوم”
ضرورت تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی در کشور
از سازمان نظام روانشناسی تا سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران
ضرورت تدوین “طرح جامع توسعه مددکاری اجتماعی” در کشور
نظام مددکاری اجتماعی ایران؛ دیروز.. امروز.. فردا
جامعه مددکاری اجتماعی ایران، چشم انتظار سامان یافتن آشیانه ای امن برای حرفه
سازمان نظام مددکاری اجتماعی و ضرورت تحقق آن از نگاه یک مددکار
سازمان ملی مددکاری اجتماعی کشور “قسمت سوم”
سازمان نظام مددکاری اجتماعی؛ شالوده تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه اجتماعی

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا