کتاب مددکاری اجتماعیمددکاری اجتماعی Social Workمعرفی کتاب

کتاب کار عملی در مددکاری اجتماعی

کار عملیکتاب کار عملی در مددکاری اجتماعی انتشارات سنا، با تأکید بر نحوه گزارش نویسی در مددکاری فردی و گروهی اخیراً منتشر شده است. این کتاب منبع بسیار مفیدی برای مددکاران اجتماعی بخصوص برای دانشجویان کارورز این رشته می تواند باشد. در دو بخش اول این کتاب به مبانی و کلیات کار فردی و گروهی اشاره شده و در ادامه به زبانی ساده به تلفیق مبانی تئوری و عملی مددکاری اجتماعی پرداخته شده است. چند نمونه گزارش مددکاری فردی و گروهی بخش پایانی کتاب را تشکیل می دهد.
نویسندگان کتاب در قالب کارگروهی عبارتند است از :
دکتر محمد رضا ایروانی
امین موحدی
جواد طلسچی یکتا

منبع: سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا