ویدئوهای باشگاه تاب آوری

باشگاه تاب آوری | واکاوی مبحث تجاوز جنسی در کودکان [همراه با تاب آوری کودکان]

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

ویدئوی آموزشی کوتاه از سلسله ویدئوهای باشگاه تاب آوری ایرانیان با موضوع واکاوی مبحث تجاوز جنسی در کودکان [همراه با گذری کوتاه بر مبحث تاب آوری کودکان] که به همت خانم مهری بهرام زاده (مددکار اجتماعی و مدرس مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی) تهیه شده است منتشر می گردد. امید است مورد توجه مخاطبین مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران واقع گردد.

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا