تاب‌آوری در کوچینگ

تاب‌آوری در کوچینگ از جمله موضوعاتی است که در حوزه روانکاوی و مشاوره بر آن تاکید دارند. در اینجا به طور مختصر به آن خواهیم پرداخت

مقدمه

رویدادها و حوادث زندگی چنان غیرقابل پیش‌بینی هستند، که روبرو شدن با آنها برای همه به طور یکسان نمی‌باشد. فرایند ذهنی افراد در مواجهه با مشکلات زندگی می‌تواند رشد کند.

به عبارتی دیگر، قانونی را پیش بگیرد که به آن مقابله کردن می‌گویند. در اینجا، اشخاص با برآورد کلی حادثه، سعی می‌کنند با آن حادثه وفق پیدا کنند. یعنی آن را قبول کرده و از آن عبور کنند. این اشخاص نیازی به کوچینگ ندارند. اما بعضی دیگر در آن حادثه غرق می‌شوند. آنها حاضر نیستند چگونگی آن رویداد را قبول کنند. در نهایت باید توسط یک کوچینگ در تاب‌آوری مهارت خود را بازیابد.

تاب‌آوری در کوچینگ

تاب‌آوری در کوچینگ مراحل مختلفی دارد. یکی از بزرگترین سرمایه‌های هر شخص در مواجهه با هر حادثه‌ای، خود شخص است. این موضوع را تمام مشاوران و کسانی که در حوزه روانشناسی و روانکاوی کار می‌کنند، برای مراجعین خود در نظر می‌گیرند.

در واقع شخص، با بازگوکردن حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده، و راه‌های غلبه بر آن، مهارت خود را باز می‌یابد. این روش، در بسیاری از مواقع با کمک مشاوران به نحو مثبتی نتیجه بخش می‌باشد.

کوچینگ در تاب‌آوری

با اینحال، کوچینگ در تاب‌آوری با در نظر گرفتن بعضی از متدها، روند بهتری را در افزایش تاب‌آوری و انعطاف در افراد ایجاد می‌کند. بیشتر این تکنیک‌ها بر پایه تقویت نگرش شخص به سمتی مثبت است. این کار باید در طول زمان انجام شود. به همین دلیل نمی‌توان از آن به عنوان مهارتی که اصطلاحاً یک شب به دست آمده، یاد کرد. به عنوان مثال، حفظ ارزش‌هایی مثبت مثل قدردانی نسبت به زندگی، یا داشتن اثری مثبت در زندگی، از جمله این نگرش‌ها هستند.

تاب‌آوری و کوچینگ

تاب‌آوری در کوچینگ می‌تواند به موضوعاتی درونی در شخص نیز اشاره کند. به عنوان مثال، یکی از کمبودهایی که اکثر افراد در خود، در مقابله با بحران‌ها حس می‌کنند، توانمندی است. این خصیصه، به عنوان یک دانه نهفته در هر شخص می‌تواند بارور شود و شکوفه دهد.

سودمندی و توانمندی در زندگی، از جمله موضوعاتی هستند که به طور مستقیم در موفقیت فرد در مقابل حوادث، نقش دارند.

تاب‌آوری و کوچینگ رابطه تنگاتنگی برای عبور از موانع و حوادث زندگی دارند.

نویسنده: جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی و دکتری مدیریت کوچینگ

دکمه بازگشت به بالا