ضرورت توجه به اهمیت تاب آوری سالمندان

یادداشت اختصاصی به مناسبت روز جهانی سالمندان

در این مقاله دلایل اهمیت توجه به تاب آوری سالمندان و همچنین تعریف دقیقی از تاب آوری و اهمیت آن در سالمندان ذکر شده است.

نقش تاب آوری سالمندان در برخورد با مشکلات

تاب آوری سالمندان، عامل کلیدی در بهبود سلامت و کاهش مشکلات ناشی از بیماری های مزمن سالمندان است. داشتن درکی روشن از مفهوم تاب آوری و سالمندی می تواند کمک بزرگی در برداشتن گام های کارآمد در جهت خدمات بهداشتی بهتر باشد. با توجه به کمبود اطلاعات در زمینه تاب آوری سالمندان، هدف ما آگاهی بخشی افراد جامعه در برخورد با سالمند تاب آور است.

تاب آوری یک ساختار روانشناختی نسبتا جدید در زمینه سالمندان است که به افراد مسن کمک می کند تا توانایی سازگاری مثبت در هنگام مواجهه با ناملایمات را در خود بهبود بخشد.

تاب آوری همچنین نقش مهمی در بهبود سالمند تاب آور پس از گذشتن از ناملایمات و به دست آوردن سلامت جسمی و روانی بهتر در زندگی دارد.

مهارت تاب آوری سالمندان در واقع از جهاتی به معنی پیش بینی پاسخ مثبت به رویداد های منفی زندگی است.

با افزایش سن، عملکرد فیزیکی، شناختی و روانی اجتماعی ممکن است کاهش یابد. علاوه بر این، تعداد فزاینده ای از سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن هستند.

کاهش امید به زندگی و تهدیدات روانی در سالمندی، مانند احساس انزوا، از دست دادن اعتماد به نفس و تغییر در نقش های اجتماعی از جمله پیامد های کمبود مهارت های مقابله ای و تاب آوری است.

با توجه به اینکه داشتن یک فرایند پیری موفق نیاز به توانایی سازگاری با مشکلات سلامتی دارد، مطالعات بسیاری سعی در تعیین عوامل تاب آوری سالمندان دارند.

مهارت تاب آوری سالمندان در واقع از جهاتی به معنی پیش بینی پاسخ مثبت به رویداد های منفی زندگی است.

ویژگی های فرایند تاب آوری

مهارت تاب آوری سالمندان در واقع از جهاتی به معنی پیش بینی پاسخ مثبت به رویداد های منفی زندگی است. تاب آوری سالمندان فرایندی پویا است که از طریق آن افراد با وجود همه چالش ها، حس بازیابی بهزیستی را در زندگی خود ایجاد می کنند.

بررسی تجربه زیسته سالمندان نشان می دهد که منابع اصلی تاب آوری در ۳ حوزه فردی، تعاملی و زمینه ای شکل گرفته است.

همچنین بررسی تجربیات تاب آوری سالمندان مبتلا به سرطان نشان داد که حمایت اجتماعی و اعتقادات معنوی از عوامل اصلی تاب آوری سالمندان بوده است.

این امر ضروری است که درک روشنی از معنای تاب آوری داشته باشیم. با این هدف که بتوانیم منابع تاب آوری را برای کمک به سالمندان شناسایی کنیم.

•ضرورت توجه به اهمیت تاب آوری در سالمندان
•نویسنده: دکتر جواد طلسچی یکتا،
•مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان

منبع
Psychology Research and Behavior Management
دکمه بازگشت به بالا