استان کرمانشاهباشگاه تاب آوریخانه تاب آوری

پیام تشکر و قدردانی خانه تاب آوری در سالروز زلزله کرمانشاه

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

هموطنان عزیز، نیروهای داوطلب، امدادگران، پزشکان، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و مشاوران، هنرمندان فرهیخته و پهلوانان پرچمدار … 

بخاطر یکسال حمایت و همراهی در بازسازی و تسکین آلام زلزله در استان کرمانشاه واقعاً سپاسگزاریم.

مراتب صمیمانه ترین قدردانی ما را از خانه تاب آوری پذیرا باشید، اگرچه همگامی و همدردی تان هنوز هم ضرورت است و به فضل الهی ادامه نیز دارد و این زخم کاری تا التیام و بهبودی راهی طولانی در پیش روی دارد اما رویش جوانه های زندگی در خاک قهرمان کرمانشاه مدیون و مرهون حمایت های شماست. خسارات و مصیب های وارده بر اثر زلزله سال گذشته جز با مهربانی و حمایت شما هموطنان عزیز قابل تحمل نبود.

قلب های مهربان، دستهای بخشنده و گامهای استوارتان نشان داد که هیچ زلزله ای به وحدت و انسجام مردم عزیزمان کارساز نیست.

محمدرضا مقدسی
مدیر و موسس خانه تاب اوری

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا