باشگاه تاب آوری Resilience Clubتاب آوریتاب آوری و سلامت روان

باشگاه تاب آوری | تاب آوری علم غلبه بر چالش ها و پیش بینی کننده سلامت روان

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری: تاب آوری علم غلبه بر چالش هاست، تاب آوری بهترین پیش بینی کننده سلامت روان است و به یقین مفهومی الزامی و اجباری است.
در مواجهه شغلی و غیر شغلیِ فعالان عرصه سلامت اجتماعی، خانوادگی و فردی نیز بالبطع از ضروریات است.
این مطلب را مقدسی به خبرنگار مجله اینترنتی مددکاران اجتماعی ایران گفت و افزود:
بحمدالهی و مقارن با هفته بهداشت روان و به همت گروه احیاء، اولین کارگاه تاب آوری ویژه مددکاران، مشاوران و روانشناسان حوزه HIV کشور در هفته آتی برگزار خواهد شد.
و صد البته تاب آوری برای بیماران خاص (سخت درمان و بی درمان) و همین طور کادر درمان نیز از ضروریات بشمار می آید.
مدیر و موسس خانه تاب آوری اضافه کرد؛ مطالعه ابعاد و واکنش های روانشناختی و اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی و فرهنگیِ این طیف از بیماریها مستلزم برخورداری از فضا و فرصت های بین رشته ای برای متخصصین علوم درمانی و اجتماعی به ویژه مدکاران اجتماعی است اما آنچه که بدیهی به نظر می آید نقش حمایت های روانی و اجتماعی در درمان و بهبودی و بازیابی سلامت که اصلی ترین موضوع مورد توجه ماست. اگرچه همه بیماران در روند بهبودی و بازیابی به حمایت های فردی، خانوادگی و اجتماعی نیازمند هستند.
بیماری های ویژه، تحلیل توانایی ها و دارایی های فردی و خانوادگی را بهمراه دارد و مقاومت برای حفظ ساختار و رفتار و بازیابیِ آنها بطور ویژه آن چیزی است که تاب آوری نامیده میشود.
مقدسی با عنوان این مطلب که هدف اصلی ما در این دوره آموزشی آشنایی مددکاران اجتماعی، مشاوران و روانشناسان با مفاهیم بنیادی و مقدماتی تاب آوری و بهره مندی از آن خواهد بود گفت: بحمد الهی سازمانهای غیردولتی در این خصوص منشاء خدمات بزرگ و تحسین برانگیزی بوده اند و مسیرهای خوبی را در پیشگیری، خود مراقبتی، اقدام جمعی و جلب مشارکت های مردمی تجربه و آزموده اند که میتواند محل بررسی، موضوع گفتگو و منبع الهام وانگیزه سازمانهای متولی در بخش دولتی نیز باشد.
وی برگزاری مجدد این دوره آموزشی را با توجه استقبال بعمل آمده محتمل و قابل بررسی دانست.
لازم به ذکر است ظرفیت این دوره آموزشی تکمیل و ثبت نام آن به پایان رسیده است.

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا