باشگاه تاب آوریتاب آوریتاب آوری در مدارس

باشگاه تاب آوری: آموزش مستمر تاب آوری، با هدف توانمندسازی و ارتقاء بهزیستیِ روانشناختیِ دانش آموزان

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

باشگاه تاب آوری: به منظور آشنایی با مفاهیم تاب آوری و همگام با برنامه های توسعه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و در راستای توانمندسازی و ارتقاء بهزیستیِ روانشناختی دانش آموزان، اداره آموزش پرورش ناحیه ۳ در کانون امام خمینی (ره) اقدام به برگزاری جلسات ثابتی در سه شنبه های هر هفته نموده است.
سخنران و مدرس این جلسات محمدرضا مقدسی موسس خانه تاب آوری است.

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا