باشگاه تاب آوری | کتاب تاب آوری با باورها آغاز میشود

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

تاب آوری با باورها آغاز میشود
تألیف سارا توروبریج
مترجمین لیلا وطندوست، حسن صادقی، مریم شهری
نشر ورجاوند، چاپ دوم ۱۳۹۶
۱۹۲ ص قیمت ۲۰۰۰۰ تومان
باشگاه تاب آوری: این کتاب بر نقاط قوت دانش آموزان برای موفقیت در مدرسه تأکید دارد.
دنیایی که محصول تفکر ماست بدون تغییر تفکر عوض نمیشود.
ما به عنوان والدین، معلمان، اعضای جامعه و سیاست‌گذاران‌ چگونه باید یادگیری موفقیت آمیز در افراد جامعه‌ را ارتقا دهیم؟
تاب آوری یک‌ مفهوم اجباریست …
آیا مشاورین باید به تعمیر دانش آموز بپردازند یا یا تکیه بر نقاط‌ قوت آنان موجبات موفقیت را فراهم‌ سازند؟
موفقیت با باورها شروع میشود و باور ها هم‌ از طریق معلمین‌ و از مدارس آغاز میشود.
این‌ کتاب اشاره بر این دارد به جای اینکه به دنبال این‌ باشیم‌ که چقدر مشکلات موجبات‌ عدم‌ موفقیت را فراهم میکند، چگونه‌ با دیدگاه تاب آورانه مشکلات‌ را تبدیل به موقعیت‌های پیروزی کنیم.
تاب آوری را باید از خودمان شروع کنیم. این کتاب می تواند منبع سودمندی برای همه کسانی باشد که در سیستم‌ خدمات انسانی فعالیت‌ میکنند.
این‌ کتاب را تقدیم‌ میکنم به تمام دانش آموزان ایران‌، در تمام مقاطع تحصیلی، آنهایی که‌ روح و قلب من‌ در تسخیر آنهاست و تقدیم‌ به همه ی معلمان ایران‌ زمین که احترام‌ و تحسین‌ خود را به آنها ابراز میدارم‌، زیرا انها قدرتی دارند که میتوانند در زندگی دیگران‌ تغییراتی را خلق کنند. معلم‌ میتواند الهام‌ بخش ترین عامل‌ برای دانش آموز‌، پر پروازِ او و عامل تکامل‌ او باشد، او را تبدیل به یک‌ انسان‌ بزرگ کند و یا برعکس …

از سری کُتب سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا