سازمان نظام مددکاری اجتماعیکارزار رسانه ای سازمان نظاممددکاری اجتماعی Social Work

نظام مددکاری اجتماعی مطالبه مشترک مددکاران

مددکاران اجتماعی بیش از ۵ دهه است که در این کشور به صورت علمی، حرفه ای و در مقاطع تحصیلی مختلف مشغول به فعالیت هستند، مددکاران در سازمانهای دولتی- غیر دولتی مختلف و در حوزه های بسیاری فعالیت و تأثیر گذاری دارند، اما چیزی که در تمامی این سالها جای خالی آن احساس می شود نبود یک متولی و یک سازمان برای پیگیری حقوق و مطالبات مددکاران است، سازمانی به نام مددکاری و برای پیگیری خواسته های مددکاران، چرا که یک مددکار می داند به دنبال چه چیزی است و در کدام قسمت از حوزه های اجتماعی جامعه خلاء است و نبود این متولی- نبود این سیستم تصمیم گیرنده، تصویب کننده تأثیر گذار سبب شده است که فعالیت های مددکاری حالت جزیره ای داشته باشد و اقدامات اجتماعی در اکثر مواقع کندتر از آسیب ها حرکت کنند، روند حرکت و پیشروی آسیب ها یک قدم جلوتر از اقدامات و فعالیت های اجتماعی باشد و هر مددکار در گوشه ای که هست خود به تنهایی برای درمان و پیشگیری آسیب ها حرکت کند و چه زیبا در یک جمله عنوان شده است که یک دست صدا ندارد. شرایط آسیب ها و شرایط کنونی کشور از لحاظ آسیب و اقدامات اجتماعی به شکلی است که خرد جمعی و حرکت جمعی لازم است و اقدامات فردی و جزیره ای پاسخگو نیست، برای حرکت جمعی یک متولی لازم است، یک مدیریت کننده، یک تصویب کننده و یک مجموعه ای لازم است تا برای حمایت و ساماندهی مددکاران اجتماعی ایجاد و وارد میدان عمل شود و سالهاست که نبود سازمان نظام مددکاری اجتماعی در کشور احساس می شود و این چیزیست که مددکاران اجتماعی در طی عمل، تجربه و در طی آزمون، خطاها- در طی گذشت بیش از ۵ دهه از شروع فعالیت مددکاری به آن رسیده اند. این موضوع زائیده ذهن یک مددکار یا یک اسم و عنوان شیرین برای کسی نیست، این چیزی است که مددکاران در تمامی سنین، سابقه کاری، مقاطع تحصیلی و تجربه کاری در اقصی نقاط کشور به آن رسیده اند و این توافق جمعی مددکاران است، یک درخواست مشترک و یک مطالبه مشترک برای اعتلای حرفه ای مددکاری اجتماعی و همچنین یک روش سیستماتیک و علمی برای شناسایی- درمان- پیشگیری و مدیریت تخصصی آسیب های اجتماعی، چرا که نگاه امروز به آسیبها یک نگاه علمی- اجتماعی است و نگاه های فردگرایانه پاسخگوی حل این آسیب ها نیست.

مریم عباسی | مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی پندار (رباط کریم) | عضو هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا