مددکاری اجتماعی Social Workمطالب اختصاصییادداشتهای اختصاصی

مراحل تغییر در مددکاری اجتماعی

social workدر این نوشتار رویکرد مراحل تغییر که شامل پنج مرحله می شود توضیح داده می شود. از این رویکرد مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلفی مانند اعتیاد و … می توانند بهره بگیرند، هر چند این رویکرد محدودیتهایی دارد مانند اینکه تنها به افراد متمرکز می شود و نقش ساختارها را نادیده می گیرد.

مراحل پنج گانه:
۱- پیش تأملی: فرد در این مرحله نمی تواند مشکل خود را ببیند، علیرغم اینکه دیگران به طور آشکار مشکل او را می ببینند. بنابراین قصد برای تغییر در حال و آینده در این مرحله وجود ندارد و واقعیت این است که افراد در این مرحله ناامید یا درمانده و یا مقاوم به تغییر هستند.
۲- تأمل: افراد در این مرحله به مشکل آگاه هستند اما کاملاً آماده برای تغییر نیستند.
۳- آمادگی: افراد در این مرحله تمایل به اقدامات به صورت فوری و گزارش برخی تغییرات رفتاری کوچک را دارند، اگرچه آنها ممکن است تعهد و آمادگی را برای تغییر نشان دهند برخی تردیدها ممکن است درباره ی انتظار از تغییر آشکار شود مانند نگرانی های مفرط یا نامناسب درباره ی بهترین زمان برای تغییر، تمایل به تغییر خیلی سریع، ناتوانی در تعیین یک هدف مشخص، ناتوانی در تعیین ویژگی های موفقیت و …
۴- اقدام: در این مرحله افراد رفتار، تجارب و یا محیطشان را به منظور غلبه بر مشکل تغییر می دهند این مرحله شامل تغییرات آغاز شده، انرژی و تعهد است و دیگران نیز متوجه این تغییرات می شوند. یک خطر در این مرحله این است که افراد و حتی افراد متخصص اقدام را با تغییر یکسان بدانند، این مرحله ممکن است منجر به شکست شود.
۵- نگهداری: این مرحله نهایی است، افراد تلاش می کنند تا از برگشت پیشگیری کنند و نگهداری یک دوره طولانی از تغییر است.

گردآوری و ترجمه: فاطمه جعفری؛ دکتری مددکاری اجتماعی
منبع: ترجمه از کتاب Social work skills
نویسنده کتاب:Pamela Trevithick

پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا